Nytt norsk tunnelmagasin på internett

REDAKTØREN: Arild Petter Søvik har mange jern i ilden etter at han sluttet som nasjonal tunnelforvalter i Statens vegvesen. Et av prosjektene han jobber med er en ny tunnelnettside. FOTO: NTSC

Denne høsten har det dukket opp en helt ny norskutviklet tunnelside på internett – Tunntech Global News. Der finner du aktuelle nyheter om nasjonale og internasjonale tunnelprosjekter, og kan lese om det siste nye på teknologifronten.

Grunnleggeren av Tunntech Global News (www.tunntech.com) er Arild Petter Søvik, tidligere nasjonal tunnelforvalter hos Statens vegvesen. Han har selv utviklet og produserer alt innholdet til nettsiden. Siden er aktuell for alle som jobber med eller er interessert i tunneler, og målgruppen er blant annet av tunnelforvaltere, byggherrer, forskere, rådgivere, konsulenter, entreprenører, leverandører og produsenter av tunnelteknologi.
 

– Bakgrunnen for at jeg har utviklet det internasjonale nyhetsmagasinet Tunntech Global News, er at jeg etter mange år som nasjonal tunnelforvalter i Norge, sitter med kunnskap og erfaring som kan nyttes på en enda bedre måte innen informasjonsformidling, sier Søvik.
 

Tidligere i høst takket han for seg hos Statens vegvesen, etter å ha jobbet sju år som nasjonal tunnelforvalter. I denne perioden har han opparbeidet seg en unik tunnelkompetanse og et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, og selv om han har forlatt Vegvesenet er det fortsatt tunneler som fyller arbeidsdagen.

Da han jobbet hos Statens vegvesen med å godkjenne tunneler som var under planlegging, skulle åpnes eller utbedres så han at det var et behov for å styrke bevissthet rundt driftsfasen og livsløpet til en tunnel. Spesielt med tanke på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsbarhet og sikkerhet. Til og med i dag bygges det tunneler med unødvendige store utfordringer og mangler, og i Norge og i andre land har vi fortsatt mye å lære og vi har et behov for å fremme og utvikle gode metoder, produkter og løsninger.  

 

– Jeg vil påstå at det er ingen andre nasjoner som har behandlet flere saker, i en så bred, kompleks og utfordrende tunnelportefølje som det jeg har de siste 7 årene. Dette er kunnskap og erfaringer som kan være med å belyse temaer på en god måte, sier Søvik.

Søvik legger derfor vekt på at Tunntech Global News skal formidle slikt arbeid gjennom velskreven artikler om ulike relevante tema, kategorisert på en slik måte at det skal være enkelt for leserne å finne informasjon.

– Andre tunnel nyhetsmagasin har utelukkende hovedfokuset på prosjektering, grunnforhold og bygging av tunneler. Vi trenger et større fokus på sikkerheten hos trafikantene og de driftsmessige utfordringene ved tunnelene. Tunntech nyhetsmagasin fyller et tomrom i internasjonal nyhetsdekning når det kommer til disse viktige temaene, konkluderer Søvik.

I oppstarten drives nettsiden som et dugnadsprosjekt, men målet er å få til en bærekraftig drift ved hjelp av sponsorer og annonseinntekter. Nå i oppstarten tilbyr Søvik halv pris til de 10 første sponsorene som kjøper reklamespotter på tunntech sine sider.

I tillegg til selve nettstedet www.tunntech.com kan du følge Tunntech Global News på Facebook og på LinkedIn