Demonstrasjonstunnelen

VIA disponerer en egen demotunnel noen kilometer sør for Sandnes, og utvikler i denne fasiliteter for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. 

Demotunnelen: VIA har en egen demonstrasjonstunnel i Ganddal, og utvikler denne til et laboratorium for demonstrering og testing av teknologi og løsninger. 

Demotunnelen vil utstyres med infrastruktur og installasjoner slik at den kan benyttes til demonstrasjon og tidligfase utvikling av teknologi og løsninger. Senteret ligger i Ganddal like sør for Sandnes, og er et fellesgode-prosjekt for medlemmene i VIA. 

Klyngen fikk i 2018 midler fra Rogaland fylkeksommune til gjennomføring av første fase, bygging av selve tunnel-konstruksjonen. Nå i neste fase skal en i samarbeid med medlemmene videreutvikle tunnelen og få på plass nødvendig utrustning. 

Målet er at VIA innen utgangen av 2020 har en fullt operativ demonstrasjonstunnel, med state-off-the-art tunnelutrustning som kan tas i bruk av klyngens medlemmer til visning av ny teknologi og nye løsninger, og også til testing og utprøving av teknologi og løsninger i en tidlig fase av utviklingsløpet.

På litt sikt skal den fysiske demotunnelen "kobles sammen" med det virtuelle tunnellaboratoriumet slik at en får en digital tvilling, hvor det blir mulig å drive med sanntidsmodellering. 

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING