Demotunnelen Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes har VIA bygget en demotunnel som skal bli bransjens egen arena for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. Dette blir Norges første fullskala
tunnel laboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.

Demotunnelen: Daglig leder i VIA, Helen Roth og prosjektleder for Demotunnelen Odd Løyning i VIA sin demonstrasjonstunnel i Ganddal.

En unik posisjon i verden

Italia, Østerrike, Japan og Norge er på topp i verden over land med flest og lengst tunneler. Årlig bygges det over 70 km nye tunneler i Norge, og det er stort behov for oppgradering og sikring av eldre tunneler.

Som tunnelnasjon har vi unike muligheter til å høste kunnskap, utvikle og foredle produkter og tjenester som bidrar til norsk verdiskaping og sikrere tunneler. Hva er vel da mer naturlig enn å bygge et tunnel laboratorium i Rogaland?

Bransjens egen lekegrind

Demotunnelen utstyres som om det skulle vært en tunnel i ordinær drift, og det er lettvint for medlemsbedrifter å koble seg av og på med eget utstyr. Her er det mulighet for å demonstrere eget utstyr, teste og utvikle nye produkter og løsninger.

Klimaet i anlegget gir optimale forhold for utprøving i et autentisk tunnelmiljø, og den tekniske grunnutrustningen er det nyeste innen tunnelteknologi. Vi installerer en «mini-vegtrafikksentral» som gir unike muligheter til å teste ut signal- og varsling innen styring, regulering og overvåking (SRO) i en fullrigget tunnel uten ordinær trafikk.

 

En læringsarena

I tillegg til testing og utvikling skal demotunnelen være en arena for kunnskapsutveksling i bransjen der det legges til rette for kurs, opplæring og øving. Som læringsarena vil typiske brukere være entreprenører, rådgivere og vegeiere som ønsker oppdatert kunnskap, opplæring og trening, eller utdanningsinstitusjoner, blålysetater og andre som vil lære mer om tunnelteknologi og -sikkerhet. På sikt skal demotunnelen kobles med en digital tvilling. Dette vil åpne for muligheter innen sanntidsmodellering, scenarioutvikling, trening, og vil være et viktig kommunikasjonsverktøy.

 

Bredt samarbeid og engasjement

Prosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. VIA har ledet prosjektet, men ideen har blitt mulig med engasjement, arbeidstimer, utstyr og gode innspill fra VIA sine medlemmer. Anlegget er et fellesgode-prosjekt, og sammen har vi lagt grunnlaget for en praktisk- og fleksibel bruk. Som medlem av VIA vil man få anledning til å leie tid i anlegget til egne prosjekter og arrangementer. VIA planlegger flere fellesarrangementer i året som kommer. Byggingen av selve tunnelen er gjennomført med bistand fra Tectal As, Roxel Infra AS, Infotiles AS, Riform AS og Rogaland brann og redning IKS. Underveis i planleggingen har også en rekke medlemsbedrifter bidratt med teknologi, utstyr og kompetanse.

 

Veien videre

På grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemien vil den offisielle åpningen av anlegget utsettes til høsten 2021. Om kort tid vil det være mulig å booke demotunnelen på VIAs elektroniske bookingskjema. Henvendelser om demotunnelen kan rettes til prosjektleder i VIA, Odd Løyning, 951 51 277, odd@viacluster.no.

Spesifikasjoner

 • Tunnelstandard 

 • Profil T9,5 skalert 75% målestokk

 • Lengde 38m

 • Bredde 4,7m fra føringskant til trapp

 • Høyde 4,8 meter senter av tunnel, 3,7m ved føringskant

 • Kapasitet el-anlegg (3x230VAC @ 32A)

 • Det planlegges for 4G modem

 • Luftfuktighet 70-90%

Andre fasiliteter

 • Briefingrom

 • Tekjøkken

 • Parkering

 • Stort uteområde med mange bruksmuligheter

 • Tett tilknytning til Sasiro - Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland

 • Toaletter og dusj

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING