Demotunnelen Ganddal

I en fjellhall utenfor Sandnes finner du demotunnelen som skal bli bransjens egen arena for forskning, utvikling, demonstrasjon og læring. Dette blir Norges første fullskala
tunnel laboratorium i sitt slag fylt med teknologi for framtidens tunneler.
via208.jpg

En unik posisjon i verden

Italia, Østerrike, Japan og Norge er på topp i verden over land med flest og lengst tunneler. Årlig bygges det over 70 km nye tunneler i Norge, og det er stort behov for oppgradering og sikring av eldre tunneler.

Som tunnelnasjon har vi unike muligheter til å høste kunnskap, utvikle og foredle produkter og tjenester som bidrar til norsk verdiskaping og sikrere tunneler. Hva er vel da mer naturlig enn å bygge et tunnel laboratorium i Rogaland?

Bransjens eget innovasjonssenter

Demotunnelen utstyres som om det skulle vært en tunnel i ordinær drift, og det er lettvint for medlemsbedrifter å koble seg av og på med eget utstyr. Her er det mulighet for å demonstrere eget utstyr, teste og utvikle nye produkter og løsninger.

Klimaet i anlegget gir optimale forhold for utprøving i et autentisk tunnelmiljø, og den tekniske grunnutrustningen er det nyeste innen tunnelteknologi. Vi installerer en «mini-vegtrafikksentral» som gir unike muligheter til å teste ut signal- og varsling innen styring, regulering og overvåking (SRO) i en fullrigget tunnel uten ordinær trafikk.

 

En læringsarena

I tillegg til testing og utvikling skal demotunnelen være en arena for kunnskapsutveksling i bransjen der det legges til rette for kurs og opplæring. Som læringsarena vil brukere være entreprenører, rådgivere og vegeiere som ønsker oppdatert kunnskap, opplæring og trening. Også utdanningsinstitusjoner, blålysetater og andre som vil lære mer om tunnelteknologi og -sikkerhet vil ha nytte av demotunnelen. På sikt skal den kobles med en digital tvilling. Dette vil åpne for muligheter innen sanntidsmodellering, scenarioutvikling og virtuell opplæring. 

 

Bredt samarbeid og engasjement

Prosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge. VIA har ledet prosjektet, men ideen har blitt mulig med engasjement, arbeidstimer, utstyr og gode innspill fra våre medlemmer. Anlegget er et fellesgode-prosjekt, og sammen har vi lagt grunnlaget for en praktisk- og fleksibel bruk. Medlemmer i VIA får anledning til å leie anlegget til egne prosjekter og arrangementer. 

 

Veien videre

Den offisielle åpningen vil finne sted 16. november, for påmelding trykk her
Henvendelser om demotunnelen kan rettes til Hilde Svendsen, 924 59 106, hilde@viacluster.no.

Spesifikasjoner

 • Tunnelstandard 

 • Profil T9,5 skalert 75% målestokk

 • Lengde 38m

 • Bredde 4,7m fra føringskant til trapp

 • Høyde 4,8 meter senter av tunnel, 3,7m ved føringskant

 • Kapasitet el-anlegg (3x230VAC @ 32A)

 • Det planlegges for 4G modem

 • Luftfuktighet 70-90%

Andre fasiliteter

 • Briefingrom

 • Tekjøkken

 • Parkering

 • Stort uteområde med mange bruksmuligheter

 • Tett tilknytning til Sasiro - Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland

 • Toaletter og dusj