Fri, Nov 27 | Konferansen vil bli streamet.

Beyond a Tunnel Vision

I samarbeid med våre europeiske partnere inviterer VIA til konferansen "Beyond a Tunnel Vision". Konferansen fokuserer på hvordan vi skal kunne løse felles utfordringer på det europeiske vei- og jernbanenettet.
Registreringen er lukket
Beyond a Tunnel Vision

Tid og sted

Nov 27, 2020, 9:00 AM – 6:00 PM
Konferansen vil bli streamet.

Om arrangementet

I samarbeid med våre europeiske partnere inviterer VIA til konferansen "Beyond a Tunnel Vision". Konferansen fokuserer på hvordan vi skal kunne løse felles utfordringer på det europeiske vei- og jernbanenettet. 

TID: Torsdag 28. november, kl. 09:00-18:00

STED: Fokker Terminal, Haag, Nederland

Kan tunneler renoveres på en smartere måte? I hvilken grad kan de oppgraderes uten at dette medfører stenging og store ringvirkninger for lokalsamfunn, transportnæring og private trafikanter? Kan smart og bærekraftig renovering bidra til å redusere energiforbruket og miljøbelastningen til en tunnel? På hvilken måte kan digitalisering bidra til en effektiv renovering? Dette er bare noen av sprøsmålene som vil bli adressert i plenum og i interaktive workshops i løpet av konferansedagen.

Invitasjon til å holde innlegg

Konferansen skal bida til økt europeisk samarbeid mellom tunneleiere, industri og forsknings- og kunnskapsmiljø for å finne fram til beste praksis og felles løsninger knyttet til rehabilitering av tunneler. "Beyond a Tunnel Vision" skal være en arena for deling av problemer og læring på tvers av landegrensene. Vi er derfor på jakt etter foredragsholdere som kan belyse konkrete problemer og og løsninger på disse. Norge er det landet i Europa med flest tunneler og bør minst ha en case å bidra med. 

Ønsker du å bidra med et innlegg under konferansen kan du sende inn søknad inne 31. mars 2020. 

Les mer om konferansen og meld deg på som "SPEAKER" her!

Del dette arrangementet