Thu, Nov 15 | Måltidets hus

Deltakersamling 15. november - Muligheter med nye materialer

Noen bedrifter jobber med helt nye materialer. Andre har tatt i bruk helt nye forretningskonsept. Her deler vi erfaringer og ser på hvilke muligheter og utfordringer som knyttes til bruk av nye materialer i tunnel- og veimarkedet.
Registreringen er lukket
Deltakersamling 15. november - Muligheter med nye materialer

Tid og sted

Nov 15, 2018, 8:30 AM – 3:00 PM
Måltidets hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger, Norge

Om arrangementet

Tidspunkt: Torsdag 15. november , kl. 08:30 - 15:00 *

Sted: Måltidets Hus, Hos Ingrid

Arrangementet er gratis og forbeholdt deltakerne i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

PROGRAMMET NEDENFOR KAN DU LASTE NED HER

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registrering og Kaffe

09:00 - Velkommen

Klyngeleder Helen Roth

09:10 – 09:40 - Muligheter og utfordringer med nye materialer i tunnelprosjekter

Foamrox har over lang tid høstet erfaringer med å introdusere nye, miljøvennlige produkter i tunnelmarkedet, og kommer på samlingen og deler sine erfaringer. V/ Rolf Jakobsen, produktutvikler Foamrox.

09:40 – 10:10 - Nye materialer, nye forretningsmodeller

Module Solutions & Systems (MMS) har levert tre komposittbroer, bl.a. til Statens vegvesen i Seljord, Hjelmeland kommune og leasing av gangbru til Nye Veier Furulunden, Brevik. Selskapet har tenkt utenfor den tradisjonelle boksen, og har presentert og levert det «fjerde byggematerialet – kompositt/FRP i infrastruktur). V/ Bengt Eide, forretningsutvikler MSS.

10:10 – 10:40 - Kan sensorteknologi gjøre tunnelene våre tryggere?

Allerede i dag finnes det et tit-talls milliarder sensorer i verden. Internet of Things (IoT) kommer til å mangedoble dette antallet, og ved å integrere sensorteknologi i tunneler og tunnelutrustning får en økt sikkerhet. V/Tom-André Sivertsen, CEO Tectal AS.

10:40 – 11:00 - Kaffepause

11:00 – 11:30 - Hvordan redusere risikoen en eksponerer seg for ved utvikling av ny teknologi?

Hva må en tenke på i startfasen av et FoU-prosjekt for å redusere risikoen i størst mulig grad? Og hva er de mest relevante støtteordningene? V/ Olav Mellemstrand, teknologidriver tunnel.

11:30 – 12:00 Innspillrunde – hvordan fremme bruk av nye materialer?

Hva skal til for at bedrifter som utvikler nye miljøvennlige produkter lykkes i tunnelmarkedet? Hvor trykker skoen? Er det noe vi som fellesskap kan gjøre? Diskusjon ledet av klyngeleder Helen Roth .

12:00 - Avslutning og felles lunsj i kantinen i Måltidets Hus

12:30 - 15:00 Prosjektutvikling - råd og bistand fra klyngen i utviklingsfasen

v/Atle Riskedal og Helen Roth, NTSC

Klyngen har som målsetting å bistå dere bedrifter i arbeidet med å utvikle gode prosjekter.

Vi har satt av tid til inntil 5 bedrifter / grupperinger av bedrifter som jobber med utviklingsprosjekt. Hvert selskap og/eller gruppering av selskaper gis her anledning til å presentere prosjektet sitt. Deretter vil det bli brukt 15-20 minutter til tilbakemelding og diskusjon. Diskusjonen vil dreie seg om tema som er viktige for dere, men den kan for eksempel omhandle:

- Behov for å finne prosjektpartnere

- Behov for å finne ekstern finansiering / risikoavlastning

- Aktuelle støtteordninger/program

- Spissing av problemstilling/prosjekt

Det er kun Atle Riskedal og Helen Roth som kommer til å være tilsted utenom den/de som presenterer prosjektet. Still gjerne med flere personer og/eller partnere.

Her gjelder førstemann til mølla. Ta direkte kontakt med Helen Roth på e-post helen@tunnelcluster.no for å avklare om det er ledig plass.

Det vil være et arbeidsrom tilgjengelig med kaffe, te og noe å bite i for de som venter på å få presentert ideen sin.

Del dette arrangementet