Thu, Oct 15 | Teams

Forretningsmuligheter på tvers av bransjer og klynger

Medlemsbedrifter og gründere med muliggjørende teknologi inviteres til å møte kunder og oppdage forretningsmuligheter på tvers av bransjer/klynger. Arrangementet går over to dager. Det er ikke mulig å bare delta på bare en av dagene. Del 2 er på torsdag 15. okt kl. 12-15.
Registreringen er lukket
Forretningsmuligheter på tvers av bransjer og klynger

Tid og sted

Oct 15, 2020, 12:00 PM – 3:00 PM
Teams

Om arrangementet

Målgruppe: selskaper som utvikler teknologier for anvendelse på tvers av sektorer, og som vurderer å ta steget inn i en ny bransje. Selskaper forbi idéstadiet vil bli prioritert.

Ønsker du å delta på programmet? Send søknad i registrering. 

Del 1 – tirsdag 13/10 Presentasjoner og tilbakemeldinger 

  • Presenter din løsning eller produkt for de andre deltakerne og representanter for næringsklyngene (maks 5 min).
  • Få tilbakemelding knyttet til muligheter på tvers av klyngene. 
  • Faglig innlegg: Kjernen i god storytelling.

Del 2 – torsdag 15/10: Lær mer om markedet og få tilbakemeldinger fra et kundepanel 

Sentrale aktører og kunder i ulike bransjer forteller om sine behov. - Hva ser de etter når det kommer til muliggjørende teknologiser? Hvordan samarbeider de med leverandørene? Hvordan bør et selskap gå frem for å komme inn i markedet?

  • Presenter din løsning for aktørene (maks 5 min) og få tibakemeldinger på markedsmuligheter. 

Kundene/aktørene som forteller om sine behov vil være Nye Veier, Stavanger kommune og 1-2 aktører som vil gjøres kjent på et senere tidspunkt. 

Del 3 - individueller oppfølgingsmøter (dato avtales individuelt). 

  • Gjennomgang av tilbakemeldinger fra andre deltakere, klynger og kunde. 
  • Identifisere neste steg og hvordan klyngene kan bistå.

Hva mener vi med muliggjørende teknologier: Muliggjørende teknologier (enabling technologies) vil som oftest være nye og eksperimentelle IKT teknologier som vil være  avgjørende for fremtidig utvikling. Bruksområdene kan være forskjellige og ofte gi muligheter på tvers av bransjer.

Arrangementet er støttet av Rogaland fylkeskommune. 

Del dette arrangementet