Thu, Nov 01 | Innovasjonspark Stavanger

Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser. En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere

Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation cluster samarbeider med NHO Rogaland om lynkurset i innovative anskaffelser
Registreringen er lukket
Fra ide til handling - Lynkurs i innovative anskaffelser. En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere

Tid og sted

Nov 01, 2018, 9:30 AM – 3:30 PM
Innovasjonspark Stavanger, Professor Olav Hanssens vei 7, 4021 Stavanger, Norge

Om arrangementet

Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation cluster samarbeider med NHO Rogaland om lynkurset i innovative anskaffelser

Tid: 1. november kl: 10.00-15.00

Sted: Innovasjonspark Stavanger, Måltidets Hus, Stavanger

Kostnad: Gratis.

09:30-10:00 Kaffe og registering

10:00-10:05 Velkommen v/Hilde Garlid, kommunikasjonsdirektør Norwegian Smart Care Cluster

10.05-11.15: Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Charlotte Sørås, NHO Rogaland

Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Nils Henrik Haaland, seniorrådgiver innkjøp Stavanger kommune

Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/ Hege Eiklid, daglig leder Innocom AS

11:15-12:00 Minglelunsj

12:00-14:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser

Les mere her: http://innovativeanskaffelser.no/

Startprogram for offentlig ansatte

Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

Gjennomføring i praksis

Startprogram for leverandører

Hvordan selge til offentlige virksomheter

Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

14:00-14:45 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers

14:45-15:00 Avslutning og oppsummering

Del dette arrangementet