Thu, Jan 30 | Måltidets hus

Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Vi gir deg innsikt i hvor du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del av din bedriftshverdag.
Registreringen er lukket
Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Tid og sted

Jan 30, 2020, 11:30 AM – 2:30 PM
Måltidets hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger, Norway

Om arrangementet

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre bærekraftig utvikling innen tre sentrale områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Men hvordan kan jeg og min bedrift være med å jobbe mot dette målet? Stadig flere virksomheter velger for eksempel å bli med i en miljøsertifiseringsordning, men hva betyr det egentlig? Er det noe for oss, og hvilken sertifisering skal vi i så fall gå for? Og hvordan skal vi jobbe strukturert med dette i vår arbeidshverdag?

I dette seminaret skal vi prøve å gi innsikt i tematikken og en innledende guide gjennom sertifiseringsjungelen. 

Foreløpig program:

  • Innledning/Velkommen 
  • Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft, v/ Trygve Meyer, Head of Sustainability at Nordic Edge
  • Finn frem i sertifiseringsjungelen! v/ DNV GL
  • Sertifisering og bærekraftsmål i praksis - hvordan jobbe strukturert med dette i din bedrift, v/ Qualisoft

Seminaret er et samarbeid mellom klyngene Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions

Del dette arrangementet