Mon, Nov 18 | Næringslivets Hus

Invitasjon til dialogkonferanse - hvordan dokumentere egenskapene til kalksementpeler?

Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR vil gjennom innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn jobbe med å redusere klimagassutslippene ved grunnforsterkning. Målet er å gjennom et utviklingsløp (innovativ anskaffelse) finne frem til den beste løsningen for partenes behov.
Registreringen er lukket
Invitasjon til dialogkonferanse - hvordan dokumentere egenskapene til kalksementpeler?

Tid og sted

Nov 18, 2019, 10:00 AM – 2:00 PM
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norway

Om arrangementet

Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR vil gjennom innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn jobbe med å redusere klimagassutslippene ved grunnforsterkning. Dette er en anskaffelsesform hvor det utlyses en konkurranse i markedet som skal lede til at oppdragsgiver inngår partnerskap med en eller flere leverandører. Målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for vårt behov.

Invitasjon til konferansen med påmelding er lagt ut her!

Etter den første dialogkonferansen i 2018 har Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR avgrenset problemstillingen til utvikling av ny teknologi for å dokumentere egenskapene til kalksementpeler. Med bedre kunnskap om styrke- og deformasjonsegenskaper kan vi utnytte pelene i mye større grad enn i dag.

18. november 2019 inviterer vi dere til markedsdialog og workshop. 

Der vil vi presentere vår utfordring og den retning vi har valgt, og gjennom en workshop ønsker vi å skape dialog mellom ulike aktører og mellom ulike bransjer for det formål at det kan skapes nye ideer og gode løsningsforslag som kan dekke vårt behov.

 

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg vil i samarbeid kunngjøre konkurransen i 2020. Leverandører konkurrerer om ett eller flere innovasjonspartnerskap, og målet er å få utviklet løsninger som kan dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av kvikkleire.

Del dette arrangementet