Wed, Apr 29 | Webinar

KLADD: Informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og Innovasjonsprosjekter i Næringslivet

Vurderer din bedrift å igangsette et innovasjonsprosjekt på nye, smarte mobilitetsløsninger? På denne ukens webinar får du en presentasjon av det to aktuelle støtteordningene Pilot-T og Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN).
Registreringen er lukket
KLADD: Informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og Innovasjonsprosjekter i Næringslivet

Tid og sted

Apr 29, 2020, 12:00 PM – 1:30 PM
Webinar

Om arrangementet

Denne ukens webinar tar utgangspunkt i to ulike finansieringsordninger som bygger på forskning og utvikling og som er relevante for medlemmene i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Tid: Onsdag 29. april, kl. 12:00 - 13:30

Sted: Webinar

Den første finansieringsordningen er Forskningsrådets finansiering av Innovasjonprosjekter i næringslivet (IPN), som gjelder for prosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).  Den andre ordningen er Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Formålet med Pilot-T-ordningen er å få gode, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere forretningsmodeller med potensial til å utvikle fremtidens transportsystem slik at det får økt sikkerhet, økt fremkommelighet og/eller utslipp reduseres. 

Agenda for møtet:

  • Rune Dahl Fitjar, professor og prorektor for innovasjon ved Universitetet i Stavanger (UiS) snakker innledningsvis om Forskningsrådets IPN-ordning. 
  • Karen Leen J. Hemsloet, seniorrådgiver ved UiS, informerer om hvordan universitetet kan bidra inn i IPN-prosjektene.
  • Nelly Karimi, fasilitator for InGenious-ordningen, forteller om ordningen hvor studentoppgaver bygger på utfordringer fra næringslivet 
  • Anders Riel Müller, leder for forskningsnettverket for smartby ved UiS forteller om dette arbeidet. 
  • Deretter tar Tor Mühlbradt fra Innovasjon Norge og Mette Brest Johnassen fra Forskningsrådet ordet for å snakke om årets Pilot-T-utlysning.

Webinaret arrangeres i samarbeid med Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Energy Solutions. Trygve A. Meyer fra Nordic Edge er ordstyrer. 

Velkommen til webinar!

Del dette arrangementet