Tue, Oct 23 | Måltidets Hus

Markedsorientering - presentasjon av relevante anbudskonkurranser (1)

Vi har invitert prosjektledere fra Statens vegvesen og Nye Veier til å komme og presentere kommende tunnelprosjekter. I tillegg gis det introduksjon til nye tjenester i Norwegian Tunnel Safety Cluster.
Registreringen er lukket
Markedsorientering - presentasjon av relevante anbudskonkurranser (1)

Tid og sted

Oct 23, 2018, 10:00 AM – 2:45 PM
Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, Stavanger

Om arrangementet

Programmet nedenfor kan du også laste ned her!

PROGRAM

09:30 – 10:00 Registrering og kaffe

10:00 – 10:15 Velkommen og siste nytt fra Norwegian Tunnel Safety Cluster v/klyngeleder Helen Roth

10:15 – 11:15 Statens vegvesen – Nordøyvegen prosjektet v/byggeleder Bjørnar Romundstad Moen

• Spesielle utfordringer i planlegging, bygging og drift

• Kommende anbud

11:15 – 11:45 LUNSJ

11:45 – 12:30 Statens vegvesen – Utbedringsprosjektene i Norge v/Oddvar Kaarmo, Vegdirektoratet

• Hvilke anbud kommer de neste årene og hvilke utfordringer skal løses

12:30 – 13:15 Statens vegvesen – belysning på veg og i tunnel v/Arne Jørgensen, Vegdirektoratet

• Utfordringer og muligheter innen vegbelysning. Hva ønskes levert?

13:15 – 13:45 KAFFEPAUSE

13:45 – 14:30 Nye Veier AS – Prosjektpresentasjon (TBC)

14:30 – 14:45 Nye tjenester til våre deltakere v/Olav Mellemstrand, teknologidriver tunnel NTSC

14:45 Vel hjem!

Det blir arrangert et tilsvarende møte på Oslo, Gardermoen 16. oktober.

Møtet er gratis og forbeholdt deltakerne i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Del dette arrangementet