Wed, Oct 28 | Webinar (Zoom)

Nettverksmøte og workshop: Ras- og skredsikring DAG 2

Regjeringen har økt støtten til skred- og rassikring de siste årene, men behovet økter stadig. I samarbeid med VRI Rogaland inviterer VIA – vital infrastruktur arena (tidligere NTSC) til nettverksmøte og workshop der utfordringer og muligheter knyttet til ras- og skredssikring belyses. 
Registreringen er lukket
Nettverksmøte og workshop: Ras- og skredsikring DAG 2

Tid og sted

Oct 28, 2020, 8:30 AM – 2:00 PM
Webinar (Zoom)

Om arrangementet

Regjeringen har økt støtten til skred- og rassikring de siste årene, men behovet økter stadig. I samarbeid med VRI Rogaland inviterer vi til nettverksmøte og workshop der utfordringer og muligheter knyttet til ras- og skredssikring belyses.

Vi har valgt å holde seminaret over 2 dager, med en ukes mellomrom. Se hele programmet her. 

DAG 1 seminar

Tid: Onsdag 21. oktober, kl. 08:30-13:00

Sted: Digitalt, Zoom

DAG 2 seminar med workshop

Tid: Onsdag 28. oktober, kl. 08:30-14:00

Sted: Digitalt, Zoom

Påmeldingsfrist begge dager: 20.oktober

Husk å melde deg på DAG 1 og DAG 2 om det ønskelig å delta begge dagene.  

PROGRAM

Norge er et land med mange rasutsatte veistrekninger. VIA (tidligere Norwegian tunnel safety cluster) har av året 2020 blitt Arena PRO-klynge, og i kommende 5-års periode har klyngens bedrifter signalisert at de ønsker en helhetlig satsing på sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Ras- og skredsikring er et satsingsområde i Nasjonal Transportplan (NTP) og bare i Statsbudsjettet 2020 er det øremerket nær kr 1,1 mrd. til rassikringstiltak. Vi har en rekke medlemsbedrifter som har utviklet teknologier og løsninger som også kan tas i bruk for å sikre rasutsatte områder. Roadcap AS har utviklet en mobil tunnelløsning og Snowvision bruker droner til å overvåke rasutsatte områder. Samtidig er det et stort potensial for å utvikle nye innovative produkter og metoder på dette området.

Formålet med nettverksmøtene er å bidra med bedre innsikt og kompetanse på området ras- og skredssikring som kan brukes til å utvikle nye produkter og metoder som vil bidra til å sikre eksisterende veinett og hindre ras på framtidig infrastruktur.

Konferansedelen består av faglige innlegg som belyser utfordringer, behov og muligheter. Workshopen på slutten av DAG 2 blir en arbeidsøkt for å sette kursen, og ta seminaret enda et hakk videre. De som ønsker, bes melde seg på begge dagene. Målet å etablere en arbeidsgruppe samt å konkretisere ett eller flere innovasjonprosjekter.

Del dette arrangementet