Wed, Dec 04 | Oslo

Norwegian Tunnel Safety Conference

Norges mange tunneler spiller en viktig transportrolle for mobilitet, fremkommelighet og handel. Men veier, broer og tunneler er også sårbare. Er våre tunneler sikret mot fremtidens nye transportløsninger og teknologi? Kan tunneler bli hacket, og hvor sårbare er vår infrastruktur for cyberangrep?
Registration is Closed
Norwegian Tunnel Safety Conference

Tid og sted

Dec 04, 2019, 8:00 AM
Oslo, Oslo, Norway

Om arrangementet

Er tunnelene og viktig infrastruktur rigget for det digitale samfunnet? 

  

Digitalisering kan bidra til å øke sikkerheten og oppmerksomheten i tunneler når forholdene er i konstant endring.  Tunneler blir oppgradert og får et bedre trafikkstyringssystem for å forbedre sikkerhetsforholdene, AI og algoritmer brukes mer og forskning er mer involvert. 

I årets tunnel konferanse skal vi svare på de spørsmålene og tilbyr eksperter som arbeider med transport, infrastruktur sikkerhetssystemer, myndigheter og politiker til å forstå de utmaninger vi har i Norge og utveksle sin erfaring. 

Målet med konferansen å samle bredden av aktører fra tunneloperatører og eiere, politiske beslutningstakere, brann-og redningstjenester med forskere og tunnelbransjen for å utnytte innovative løsninger for å forbedre tunnelsikkerheten. 

  

Tid: 4 desember 2019 kl.  

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Møteleder: Helen Roth  

Program

09:30 - 10:10

Åpningsinnlegg

Silvija Seres

  

10:10 - 10:30

Hvordan sikrer vi våre infrastrukturer mot framtidens teknologi når alt er koblet – blir vi sårbare?

  

10:30 - 10:50

Utfordingsbilder hva må vi vare forberedte på – overordnet senario

Sizarta Sarshar, IFE

  

10:50 - 11:10

Pause

  

11:10 - 11:30

5 G/G5 – hva er forskjellen

Terje Hundere, Aventi

  

11:30 - 11:45

Disruptive Engineer

Fredrik Vangsal, Disruptive Engineering

  

11:45 - 12:00

Cyber-security & hacking

Rune Halvorsen, CEO Secure-NOK

  

12:00 - 13:00

Lunsj

  

13:00 - 13:20

VR-studie

Gunnar Jenssen, SINTEF

  

13:20 - 13:40

Autonomie biler – Hva tenker SVV om sårbarheten og tunneler

  

13:40 - 14:00

*innlegg kommer*

14:00 - 14:30

Pause

  

14:30 - 14:50

Oslo i rushtid - Hvordan sikrer vi infrastrukturen mot cyberhacking?

Trude Andersen, direktør i Veitilsynet

  

14:50 - 15:45

Sofasamtaler: Fremtidsbehovet og uløste utfordringer

  

15:45 - 16:00

Avslutning og oppsummering

Trond Hovland og Helen Roth

Del dette arrangementet