Wed, Jan 08 | Clarion Hotel Trondheim

Tekna; Digitalisering i tunnelbransjen

Seminaret vil kombinere presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner for å få frem "beste praksis" og kartlegge behov for utvikling og digitalisering av tunnelbransjen
Registreringen er lukket
Tekna; Digitalisering i tunnelbransjen

Tid og sted

Jan 08, 2020, 9:00 AM – Jan 09, 2020, 4:00 PM
Clarion Hotel Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim, Norway

Om arrangementet

Arrangør: Tekna og NFF

Digitalisering er et tema med stort fokus som er i rivende utvikling.

Under Kursdagene i 2018 arrangerte NFF og Tekna et seminar med tema "Digitalisering innen tunnelbransjen".  Basert på positive tilbakemeldingene fra ivrige deltakere fra hele bransjen, arrangeres "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2" i forbindelse med Kursdagene 2020!

Arbeidsgruppen Digitun

NFF lanserte i 2018 en arbeidsgruppe som fikk tilnavnet DigiTun bestående av cirka 30 personer fra omlag 15 selskaper i bransjen. Selskapene representerer hele spekteret av aktører i bransjen; byggherrer, entreprenører, konsulenter, leverandører (programvare og utstyr) og akademia. 

DigiTun har i løpet av 2018 jobbet med å kartlegge status for digitalisering innen bransjen og har analysert hvordan man fremover kan forbedre og styrke både verktøy og prosesser for å sikre positive effekter av satsingen som foregår. Arbeidet ledet frem til utgivelse av publikasjon 28 i NFFs internasjonale publikasjonsserie med tittel "Digitalisation in Norwegian Tunnelling", i forbindelse med WTC 2019. DigiTun-gruppen jobber nå videre med tanke på å bringe bransjen fremover gjennom fokus på de områder som i analysearbeidet ble identifisert som kritiske elementer.

Digitalisering – beste praksis og veien videre

Da utviklingen går raskt og det foregår mye rundt omkring i de ulike selskap og prosjekter ønsker vi under Kursdagene 2020 å samle bransjen til et nytt seminar med tittel "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2". Her ønsker vi å presentere status og diskutere fokuspunktene som inngår i DigiTuns arbeid. Seminaret vil kombinere presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner for å få frem "beste praksis" og kartlegge behov for utvikling.

Del dette arrangementet