Tid er ikke bestemt ennå | Oslo

Utsatt! Workshop: Universell utforming av norske tunneler

Utsatt inntil videre grunnet pågående pandemi. I Norge skal alle offentlige byggverk som er åpne for publikum være universelt utformet. I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet universell utforming av tunneler.
Registreringen er lukket
Utsatt! Workshop: Universell utforming av norske tunneler

Tid og sted

Tid er ikke bestemt ennå
Oslo, Oslo, Norge

Om arrangementet

I samarbeid med SINTEF Byggforsk og RISE Fire Research AS inviterer Norwegian Tunnel Safety Cluster til workshop om temaet "Universell utforming av norske tunneler". 

Tidspunkt: Torsdag 7. mai

Sted: Oslo (TBA)

Workshopen ledes av seniorforsker Gunnar D. Jenssen, SINTEF Byggforsk og forsker Are Wendelborg Brandt, RISE Fire Research AS. Vi har invitert med oss Nye Veier AS, Vegdirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på workshopen, som vil bestå av korte tematiske innledninger og arbeid i grupper før vi runder av med plenums presentasjon og diskusjon. 

Mer informasjon og oppdatert program kommer etter hvert. 

Antall plasser vil være begrenset.  

Del dette arrangementet