Tue, May 25 | Zoom

Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan sette innovasjon i system? Behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen.
Registreringen er lukket
Webinaruke om innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen

Tid og sted

May 25, 9:00 AM – May 28, 11:30 AM
Zoom

Om arrangementet

25.–28. mai arrangers det webinaruke om behov og løsninger ved innovative prosesser i tunnelsikkerhetsnæringen. Webinaret er planlagt av prosjektet Kapasitetsløsft Tunnelsikkerhet (KATS) v/UiS, VIA og NORCE, og med bistand fra Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune i den innledende fasen. Vi samler departement, offentlige etater, industri og forskningsmiljø for å diskutere temaet. Formålet med seminaret er å bidra til økt kunnskap om hvilke barrierer som må overvinnes for å sette innovasjonsprosesser i system.

Deltakerne på seminaret får mulighet til å bidra i diskusjoner og på denne måten legge frem sitt perspektiv på «hvor skoen trykker», samt gi uttrykk for hvordan de skulle ønske at innovasjonsprosesser ble satt i system. Webinaruken er første steg i prosessen for å kartlegge innovative prosesser i relasjon til tunnelsikkerhet.

Temaene, diskusjonene og problemstillingene som trekkes frem i seminarene vil derfor følges opp gjennom ulike aktiviteter. KATS vil, sammen med prosjektpartnere, jobbe med problemstillingene og ta initiativ til prosesser for å bidra til et innovasjonssystem der gode ideer får utvikle seg til faktiske løsninger

Del dette arrangementet