Gründere i vekst

Sammen med Smart City Innovation Cluster og har NTSC lansert programmet "Gründere i vekst". Programmet har som målsetting å hjelpe gründerbedrifter til raskere vekst.

Hver enkelt vekstbedrift blir koblet mot en krevende kunde, som forplikter seg til 3-4 møter av 3 timers varighet med vekstbedriften. 

Det er en underliggende forventning om at denne koblingen av vekstbedrift og vertsbedrift/krevende kunde kan medføre kommersielt salg i prosjektperioden eller fremtiden, men det er ingen forpliktelse om at deltakelse i programmet skal resultere i en slik kontrakt. 

RASKERE VEKST: Prosjektet retter seg gründerbedrifter/vekstbedrifter i de to klyngene Smart City Innovation Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster. . Foto: iStock

Vekstbedriften får også tilbud om en mentor som vil være en erfaring gründer/seriegründer eller en leder med internasjonal erfaring. Mentoren forplikter seg også til 3-4 møter med vekstbedriften i prosjektperioden. Det blir også fire fellessamlinger for vekstbedriftene der relevante tema som jus, selskapsutvikling, privat og offentlig kapital står på agendaen.

 

Vekstprogrammet er støttet av Innovasjon Norge og bygger på en metodikk utviklet av GCE Node og NCE Eyde som kjørte et tilsvarende program for sine klyngebedrifter i 2017.  

Les mer om erfaringene fra førsre runde "Gründer i vekst" her"

Ta kontakt med klyngeadministrasjonen hvis du er interessert i å delta.

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING