Bli deltaker

For å bli medlem må du representere en bedrift eller organisasjon med kompetanse og/eller teknologi som er relevant innenfor feltene vei, bro, tunnel og bane.

 

VIA er Arena PRO-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og mottar støtte fra Innovasjon Norge. I 2020 mottar vi 6 millioner kroner i støtte, og dette beløpet må matches av medlemmene i klyngen gjennom kontantinnskudd i form av medlemsavgift og egeninnsats i form av timer (deltakelse på møter, arrangementer, osv.)

Medlemsavgiften til VIA fastsettes av styringsgruppen i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

For 2020 og 2021 har årsmøtet fastsatt følgende medlemsavgift basert på bedriftens størrelse: 

  • 5 000 kroner eks. mva (1-9 ansatte)

  • 10 000 kroner eks. mva (10 - 25 ansatte)

  • 15 000 kroner eks. mva (26 - 99 ansatte)

  • 20 000 kroner eks. mva (100 + ansatte)

Medlemsavgiften for offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører og innovasjonsmiljø vil i 2020 og 2021 være 15 000 kroner. 

Kontakt oss dersom du lurer på noe knyttet til medlemskap og medlemsavgiften.

Søknad om opptak i

VIA - Vital infrastruktur arena

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2020: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Nordic Edge AS, Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 109, 4007 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING