Samlinger 2016

Kick-off: Gje gass - SASIRO 14. nov 2016

  • Program

PRESENTASJONER

  • Vlkommen til SASIRO (Marita Eik, Rogaland brann og redning)

  • Hvilke tanker har Innovasjon Norge om klyngene? Hva skal til for at de lykkes? (Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge)

  • Utfordringer og muligheter i sikkerhetsstyringen av norske vegtunneler (professor Ove Njå, Universitetet i Stavanger)

  • Bli kjent runde - Presentasjonene fra deltakerne som valgte å bruke dette i bli kjent runden.

  • "Gje gass" - hjelp oss å holde farten oppe (Atle Riskedal, Norwegian Tunnel Safety Cluster)