Samlinger 2017

Deltakersamling 7.-8. juni 2017

  • Program

  • Deltakerliste

PRESENTASJONER

  • Nye Veier (Asbjørn Heieraas)

  • Roxel AS (Sigve Sandvik)

Deltakersamling 9.-10. mars 2017

  • Program

  • Deltakerliste

PRESENTASJONER

  • Tunnelforvaltningen (Arild Petter Søvik, Statens vegvesen)

  • Presentasjon av Runehamar (Svein Ludvik Holme, Statens vegvesen, region Midt)

  • Nytt fra klyngeledelsen (Atle Riskedal og Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster)

  • Søknadsmuligheter (Paul Vigmostad, Validé)