Samlinger 2018

Deltakersamling 15. november 2018

Muligheter med nye materialer

 • Program

 • Deltakerliste

PRESENTASJONER

 • Muligheter og utfordringer med nye materialer i tunnelprosjekter (Rolf Jakobsen)

 • Nye materialer - nye forretningsmodeller (Bengt Eide)

 • Kan sensorteknologi gjøre tunnelene våre tryggere? (Tom-André Sivertsen)

 • Hvordan redusere risikoen en eksponerer seg for ved utvikling av ny teknologi (Olav Mellemstrand)

Markedsorienteringsmøte - Stavanger

​Onsdag 14. november

 • Program

 • Deltakerliste

 • Omstilling til lavkarbonsamfunnet (Oluf Langhelle)

 • Vi må gjøre noe med problemene (Merete Landsgård)

 • Sammen for en grønnere anleggssektor (Christian Herheim)

 • Slik jobber vi for å å redusere vårt fotavtrykk (Nils Endre Eikeland)

 • Erfaringer med å gå inn i et helt nytt marked (Håkon Winterseth)

 • Nytt fra klyngeledelsen

Markedsorienteringsmøte - Gardermoen

Temamøte Arbeidsfellesskap 12. april 2018

PRESENTASJONER