Samlinger 2019

Safest Tunnel - Tunnelseminar 2019

PRESENTASJONER

Workshop 4. juni 2019 (utsatt til høsten)

Universell utforming av norske tunneler

PRESENTASJONER

Workshop 12. mars 2019

The Explorer - bli med på landslaget for grønne løsninger

PRESENTASJONER

Deltakersamling 15. januar 2019