Samlinger 2019

Safest Tunnel - Tunnelseminar 2019

PRESENTASJONER

Workshop 4. juni 2019 (utsatt til høsten)

Universell utforming av norske tunneler

PRESENTASJONER

Workshop 12. mars 2019

The Explorer - bli med på landslaget for grønne løsninger

PRESENTASJONER

Deltakersamling 15. januar 2019

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING