Lovverk

EU-direktiv: Minimum sikkerhetskrav for tunneler. Les her

Tunnelsikkerhetsforskriften: Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler. Les her

Forskrift om brannforebygging. Les her

Veiledere og håndbøker

Håndbok N500: Vegtunneler. (Statens vegvesen) Les her

Håndbok R511: Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. (Statens Vegvesen. Les her.

Håndbok N601: Elektriske anlegg. (Statens vegvesen). Les her

Prosjekteringsveileder: Tunnelsikkerhet. (Bane Nor). Les her

Anbefaling: Recommendations of the multidisciplinary group of experts on safety in tunnels (rail). (United Nations). Les her

Anbefaling: Safety in railway tunnels. (UIC-Codex-779-9). Les her

Veileder: Veileder for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i jernbane- og banetunneler (DSB og Statens jernbanetilsyn) Les her