Norwegian Tunnel Safety Conference 2019

Oslo, Norway, 4. desember 2019

Norges mange tunneler spiller en viktig transportrolle for mobilitet, fremkommelighet og handel. Men våre veier, broer og tunneler er også sårbare.

Er våre tunneler sikret mot fremtidens nye transportløsninger og teknologi?
Hva skjer når autonome-, batteridrevne- eller brenselcellebiler brenner i tunneler?
Kan tunneler bli hacket og hvor sårbare er vår infrastruktur for cyberangrep?
 

Digitalisering kan bidra til å øke sikkerheten og oppmerksomheten i tunneler når forholdene er i konstant endring. Tunneler blir oppgradert og får et bedre trafikkstyringssystem for å forbedre sikkerhetsforholdene, AI og algoritmer brukes mer og forskning er mer involvert.
I årets tunnel konferanse skal vi svare på de spørsmålene og tilbyr eksperter som arbeider med transport, infrastruktur sikkerhetssystemer, myndigheter og politiker til å forstå de utmaninger vi har i Norge og utveksle sin erfaring.
 

Målet med konferansen er å samle bredden av aktører fra tunneloperatører og eiere, politiske beslutningstakere, brann-og redningstjenester med forskere og tunnelbransjen, for å utnytte innovative løsninger og forbedre tunnelsikkerheten.

Organizers: 

© Copyright 2018: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Besøksadresse: SASIRO AS, Vagleveien 163, 4323 Sandnes