Norwegian Tunnel Safety Conference 2016

Dato: 15. november 2016

Sted: Sola Strand Hotel, Sola

PROGRAM

Hvorfor må vi bli gode nå - ståsted fra brann- og redningsvesenet

Brann- og redningssjef Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning IKS

NTSC - slik skal vi bidra til at det blir sikrere tunneler

Prosjektleder Atle Riskedal og prosjektleder Helen Roth, Norwegian Tunnel Safety Cluster

Et øyenvitnes opplevelse av brannen i Gudvangatunnelen 2018

Einar Morland

Hvordan løse de utfordringene Riksrevisjonen påpeker i sin rapport?

Statssekretær Tom Cato Karlsen, Samferdeselsdepartementet

Selvredningsprinsippet. Hvilke muligheter har Statens vegvesen for å forbedre tunnelbrannsikkerhet innenfor gjeldende regelverk?

Avdelingsdirektør Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

How can fire services contribute to tunnel safety?

Head of Development Team Christian Brauner, International Fire Academy and Federal Roads Office, Switzerland

Kan trafikantene redde seg selv fra en tunnelbrann? Hva viser funnene til havarikommisjonens undersøkelser av de store tunnelbrannene?

Avdelingsdirektør Rolf Mellum, Statens havarikommisjon for transport

Når egne og andres liv er truet. Reaksjoner i akutte faresituasjoner.

Psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen, leder for klinikk og beredskap, Senter for Krisepsykologi AS

Hvordan kan transportnæringen bidra til  å gjøre tunnelene sikrere?

Kvalitets- og sikkerhetssjef Ove Erik Vika, SR Group AS

Tunnelsikkerhetsarbeidet fra nødetatenes ståsted. Dette er utfordringene og slik kan de løses.

Professor Geir Sverre Braut, Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund

Avslutning og oppsummering

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal

© Copyright 2018: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Besøksadresse: SASIRO AS, Vagleveien 163, 4323 Sandnes