OM OSS

Vital infrastruktur arena (VIA) er den ledende klyngen for sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger. Vår ambisjon er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter og som gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

 

VIA skal bidra til smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og våre byer og regioner. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap.


Og vi har ingen tid å miste!

Hovedmål

Vi baner vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Vi utvikler markedet og styrker medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Vår visjon

Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.

Vårt team

Helen Roth

Daglig leder - CEO 

CEO

Tlf: +47 472 62 374

E-post: helen@viacluster.no 

Kine Norland

EU-rådgiver

Tlf: +47 975 22 123

E-post: kine@viacluster.no

Hilde Svendsen

Prosjektleder

Forretningsutvikling 

Tlf: +47  924 59 106

E-post: hilde@viacluster.no

Olav Mellemstrand

Prosjektutvikler FoU

Tlf: +47 906 32 906

E-post: om@qbird.no

Odd Løyning

Prosjektleder

Prosjektering og planlegging

Tlf: +47 951 51 277

E-post: odd@viacluster.no

Benedicte Titlestad

Kommunikasjonsrådgiver

Atle Riskedal

Forretningsutvikler

Tlf: +47 982 98 200

E-post: atle@viacluster.no 

Terje Handeland

VRI kompetansemegler

Tlf: +47 900 93 047

E-post: terje@valide.no

Styret

Sigve Sandvik

Administrerende direktør

Roxel AS 

Anne Stine Johnson

Leder teknologi

Nye Veier AS

Erlend Aksnes

Prosjektleder Drift & Vedlikehold

Risa AS

Eivind Grøv

Sjefsforsker

SINTEF

Trond Hovland

Daglig leder
ITS Norge

Kjersti Kvalheim Dunham

Prosjektdirektør 
Norconsult

Geir Harris

Beerenberg

Ketil Solvik-Olsen

Senior rådgiver
Mobility Forus

Vidar Ose

Samferdselssjef
Agder fylkeskommune

VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING