OM OSS

Om VIA

Vital infrastruktur arena (VIA) er klyngen for sikker, smart og bærekraftig utvikling av veier, tunneler, broer og bane som gir økt sikkerhet og færre ulykker. Klyngen skal styrke medlemmenes muligheter for kommersialisering av ny teknologi og nye løsninger.

Vår ambisjon er å bygge et økosystem som legger til rette for samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter og som gir grobunn for ny innovasjon, forskning og utvikling.

 

 For å få til dette, må vi samarbeide og lære på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. 

Konkurransefortrinn bilde.JPG

Hovedmål

Vi baner vei for økt innovasjonsevne og samarbeidsbasert utvikling. Vi utvikler markedet og styrker medlemmenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Vår visjon

Vi skal være globalt ledende innen sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur.