Åpner Norges første demonstrasjonstunnel


HER BLIR DET NYTT LIV: Knut Erik Nøttaasen (t.h.) orienterer deltakerne i Norwegian Tunnel Safety Cluster om planene for den gamle omformerstasjonen.

I seks år har to omformerstasjoner stått tomme i Sandnes. Nå får de nytt liv når Rogaland brann og redning og Norwegian Tunnel Safety Cluster flytter inn.

- En av de gamle hallene hvor omformerstasjonene har vært skal brukes av beredskapspersonell i brannvesenet, og andre nødetater, for kompetansehevende tiltak og trening på bedre håndtering av større og mindre hendelser i tunnel, sier Knut Erik Nøttaasen, prosjektkoordinator i tunnelsikkerhet i Rogaland brann og redning.

FLYTTER INN: Knut Erik Nøttaasen og Thomas Kvernberg i Rogaland brann og redning IKS er klar til å flytte inn og gå i gang med opplæring for brannvesenet så snart tunnelanlegget er ferdig opprustet.

Omformerstasjonene tilhører Bane NOR, men ble nedlagt i mai 2012. De gamle tunnelene børstes nå støv av når Bane Nor har stilt dem til disposisjon for Rogaland brann og redning og Norwegian Tunnel Safety Cluster. Den ene tunnelen blir treningshall for brannmannskapet, og den andre skal innredes av klyngen, og brukes som demonstrasjonstunnel for klynge-bedrifter.


Nøttaasen ser på de gamle stasjonene som et viktig supplement i opptrening til eventuelle utrykninger til tunnel.


- Vi ønsker å forberede oss best mulig før åpningen av Ryfast i 2019. Vi har allerede noen av verdens lengste undersjøiske tunneler med ett løp, og vil med Ryfast og senere Rogfast få verdens lengste undersjøiske tunneler med to løp. Det å overta disse fjellhallene er et tiltak for å bedre kompetansen og erfaring på innsats i tunneler, sier han.


Norges første demonstrasjonstunnel

Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) ser stort potensiale i tunnelen de får låne. De har mottatt 500.000 kroner i støtte fra Rogaland fylkeskommune til prosjektet, som til slutt skal bli en demonstrasjonstunnel, og et slags utstillingsvindu for klynge-bedrifter.


- Klyngens bedrifter får tilgang til tunnelen for å demonstrere sin teknologi enten alene eller i samarbeid med andre bedrifter. Det er ikke noe tilsvarende anlegg i Norge i dag, og vi har behov for en tunnel hvor våre deltakere kan utføre enkle tester og vise fram sine produkter og løsninger, sier Roth.


Hvilke bedrifter er aktuelle for å stille ut sitt utstyr?

- Vi har en rekke bedrifter som vil kunne dra nytte av denne tunnelen. Det er alt fra små gründerbedrifter som skal gjøre enkle forsøk og utvikler prototyper, til bedrifter som alt er i markedet og som går sammen og i fellesskap utvikler helhetlige konsepter.


Ønsker å stille ut

VIKTIG TILTAK: Gründer og daglig leder i Foamrox Rolf Jakobsen har behov for et sted å teste ut nytt utstyr i et realistisk miljø og er positiv til at klyngen har tatt initiativ til å få etablert en demonstrasjonstunnel.

Rolf Jakobsen er gründer og daglig leder i Foamrox – en av deltakerne i klyngen. Han mener demonstrasjonstunnelen er et godt initiativ av klyngen, og stiller gjerne ut sitt utsyr i tunnelen.


- Det er viktig for oss å få testet nytt utstyr i et så ekte miljø som mulig. Det er derfor veldig aktuelt for oss å få være med på noe sånt, sier Jakobsen.


Foamrox ble etablert for syv år siden, og Jakobsen har over 20 års erfaring med tunnelmaterialer. Selskapet har utviklet er nytt materiale som erstatter brennbart PE-skum, duk og betong med foamrox, og brukes blant annet i tunneler.


- Hvis vi får stille ut i demonstrasjonstunnelen, ville vi stilt ut nødkiosker, kabelkanaler, rømningsveier og selve kledningen til tunnelen som erstatter PE-Skum, betong og vannsikring i et ti cm tykt element, sier Jakobsen.


TEKST OG BILDER: Sonia Patella, NTSC

163 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle