1 million til virtuelt tunnellaboratorium

Oppdatert: 21. jan. 2018

Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått 1 mill. kroner fra Vekstfondet til Stavanger kommune til utvikling av et virtuelt tunnellaboratorium.

VIRTUAL REALITY: Stavanger kommune har via vekstfondet bidratt med midler slik at Norwegian Tunnel Safety Cluster kan igangsette et prosjekt for å utvikle et virtuelt tunnellaboratorium. (FOTO: Istock)


Midlene fra Stavanger kommune innebærer at klyngen kan starte arbeidet med å utvikle et digitalt tunnellaboratorium som baserer seg på VR-teknologi. I den virtuelle tunnelen NTSC planlegger å utvikle, kan man oppholde seg og se installasjonene i et naturlig miljø og størrelsesforhold.


- I denne tunnelen vil bedriftene kunne designe, utvikle, teste ut og demonstrere ny teknologi og komplekse systemer. Den kan også tas i bruk til opplæring, trening og undervisning, sier klyngeleder Helen Roth.


De siste års rivende utvikling av Software og hardware som trengs for å skape en kunstig eller virtuell virkelighet (VR) gjør at simuleringsteknologien ikke lenger bare er tilgjengelig i de store simulatorsentrene, den finnes nå også i stuer og på barnerom. Ved hjelp av datasimulering og ved bruk av moderne VR-utstyr er det dermed fullt mulig å utvikle et virtuelt fullskala tunnellaboratorium.


- Utfordringen for de små og mellomstore bedriftene og NTSC, som utgjør hovedtyngden av deltakerne er at de ikke har finansielle muskler og kompetanse til å ta den første store grunninvesteringen i teknologi og programvareutviklingen, men det kan vi som klynge gjøre, sier Roth.


VR er spådd å bli den tredje store dataplattformen ved siden av desktopp og mobil. Felles for de fleste løsningene er at de er i en tidlig fase, og bare i beskjeden grad rullet ut i full drift. Det er dermed store muligheter for dem som vil satse på VR nå, og teknologien vil gi økt effektivitet og innsparing fra første dag.

52 visninger0 kommentarer
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING