1 million til virtuelt tunnellaboratorium

Oppdatert: 21. jan. 2018

Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått 1 mill. kroner fra Vekstfondet til Stavanger kommune til utvikling av et virtuelt tunnellaboratorium.

VIRTUAL REALITY: Stavanger kommune har via vekstfondet bidratt med midler slik at Norwegian Tunnel Safety Cluster kan igangsette et prosjekt for å utvikle et virtuelt tunnellaboratorium. (FOTO: Istock)


Midlene fra Stavanger kommune innebærer at klyngen kan starte arbeidet med å utvikle et digitalt tunnellaboratorium som baserer seg på VR-teknologi. I den virtuelle tunnelen NTSC planlegger å utvikle, kan man oppholde seg og se installasjonene i et naturlig miljø og størrelsesforhold.


- I denne tunnelen vil bedriftene kunne designe, utvikle, teste ut og demonstrere ny teknologi og komplekse systemer. Den kan også tas i bruk til opplæring, trening og undervisning, sier klyngeleder Helen Roth.


De siste års rivende utvikling av Software og hardware som trengs for å skape en kunstig eller virtuell virkelighet (VR) gjør at simuleringsteknologien ikke lenger bare er tilgjengelig i de store simulatorsentrene, den finnes nå også i stuer og på barnerom. Ved hjelp av datasimulering og ved bruk av moderne VR-utstyr er det dermed fullt mulig å utvikle et virtuelt fullskala tunnellaboratorium.


- Utfordringen for de små og mellomstore bedriftene og NTSC, som utgjør hovedtyngden av deltakerne er at de ikke har finansielle muskler og kompetanse til å ta den første store grunninvesteringen i teknologi og programvareutviklingen, men det kan vi som klynge gjøre, sier Roth.


VR er spådd å bli den tredje store dataplattformen ved siden av desktopp og mobil. Felles for de fleste løsningene er at de er i en tidlig fase, og bare i beskjeden grad rullet ut i full drift. Det er dermed store muligheter for dem som vil satse på VR nå, og teknologien vil gi økt effektivitet og innsparing fra første dag.

53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle