5,8 millioner til «Kompetanseløft tunnelsikkerhet»

Oppdatert: 29. jan. 2018

Universitetet i Stavanger har nylig fått 5,8 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektet «Kompetanseløft tunnelsikkerhet».

PROSJEKTLEDER: UiS-professor Ove Njå skal lede det seksårige prosjektet "Kompetanseløft tunnelsikkerhet". (FOTO: Norwegian Tunnel Safety Cluster)


UiS er prosjekteier og prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster, Høgskulen på Vestlandet, SINTEF, RISE og noen av de fremste internasjonale fagmiljøene i Norden, Europa, Australia og USA er koblet på prosjektet.

- Dette er en viktig anerkjennelse. Hensikten er å øke kompetansen på tunnelsikkerhet og skape en møteplass for å overføre kunnskap og kompetanse mellom forskere og aktørene i tunnelbransjen, sier UiS-professor Ove Njå til Stavanger Aftenblad.


Prosjektet retter seg mot entreprenører og underleverandører som bygger, vedlikeholder og drifter tunneler, og er svært relevant for de lange tunnelutbyggingene på Vestlandet. Prosjektet vil forsker på flere løsninger for bedre tunnelsikkerhet, og evakueringsrom er et eksempel professor Njå trekker fram. Han mener rømningsrom med riktig design kan være et viktig bidrag som sikrer at vi oppnår bedre betingelser for selvredning.


Hard kamp om midlene

Det var hard nasjonal konkurranse om de 80 millionene som Forskningsrådet lyste ut i denne nye ordningen. Det kom inn totalt 31 søknader, hvor kun sju prosjekter ble innvilget. Disse sju prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne å omstille seg, ved at forskningsmiljøene jobber mer aktivt med de problemstillingene bedriftene er opptatt av.


- Regjeringen er opptatt av å øke næringslivets konkurransekraft i regionene ved å styrke koblingen til forskning og utdanning. Med disse prosjektene og en støtte på totalt 80 millioner kroner legger vi en god ramme for mange spennende prosjekter i årene framover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


Langsiktige penger

Tildelingen fra Forskningsrådet på 5,8 millioner kroner til «Kompetanseløft tunnelsikkerhet», gjelder for den første treårsperioden av det seksårige prosjektet. I tillegg til Forskningsrådet bidrar også Rogaland fylkeskommune med midler, og prosjektet har derfor en lang tidshorisont og en stor ramme.


- Med denne tildelingen vil vi styrke tilbudet av forskning og utdanning der næringslivet er lokalisert, og samtidig gjøre forskningsmiljøene til bedre samarbeidspartnere for næringslivet. Dette er langsiktige penger som går til forskningsinstitusjonene, men på næringslivets premisser. Ordninger krever partnerskap mellom næringsliv, forskningsinstitusjon og fylkeskommune, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

89 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle