• Karine Næss Frafjord

80 millioner til klyngebedrifter

2020 har vært et unntaksår for store deler av næringslivet. Virkemiddelapparatet har styrket sitt tilbud, og det ser vi stor effekt av i VIA.

En foreløpig opptelling viser at våre medlemsbedrifter har fått tilskudd til FoU fra forskningsrådet på ca. 42 millioner kroner. Videre har Innovasjon Norge støttet våre bedrifter med ca. 40 millioner kroner i lån og tilskudd. På toppen av dette har 10 Skattefunn-søknader blitt innvilget.


Daglig leder Helen Roth i VIA er svært godt fornøyd.

- Tallene viser at VIAs medlemmer er utrolig flinke å samarbeide og jobbe strukturert med å få etablert forsknings- og innovasjonsprosjekter. Med en måned igjen av 2020 har vi allerede rundet 80 millioner kroner, og dette er over den målsettingen vi har satt oss for 2020 – så det er helt fantastisk.

VIA bistår med SkatteFUNN

Overraskelsen er dog, at hele 10 skatteFUNN-søknader, eller 50% av søknadene har blitt avslått. Flere av disse søknadene har blitt innlevert av bedrifter med god erfaring fra ordningen tidligere. Så det kan tyde på at SkatteFUNN-administrasjonen har skjerpet saksbehandlingen vesentlig i 2020.

- VIA har knyttet til seg personer med svært god kompetanse på støtteordningene til Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, inkludert Skattefunnordningen. Bedrifter som skal søke skattefunn i 2021 og som er usikre om hvordan de skal gå frem når de skal søke oppfordres til å ta kontakt med oss, så skal vi bistå, sier Helen Roth.


Hun har et håp om at den gode utviklingen fortsetter.

- 2020 har vært et spesielt år, med ekstra bevilgninger til Innovasjon Norge og Norges forskningsråd over korona-tiltakspakkene. Det er fortsatt litt for tidlig å si hvordan 2021, men VIA sine medlemsbedrifter vil også utvikle gode forsknings- og innovasjonsprosjekter i året som kommer. I tillegg styrker vi klyngeteamet med en EU-rådgiver fra 1. januar 2021, dermed har vi godt håp om at årets nivå opprettholdes også neste år.

51 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle