• Karine Næss Frafjord

Advansia nytt VIA-medlem

Oppdatert: 9. nov. 2020Vi er stolte og glade over å ønske Advansia velkommen som nytt medlem i VIA-klyngen. Advansia er et av Norges største og ledende fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse med en rekke kontorer over hele verden.

- Vårt kjernemål er å skape løsninger for fremtidige generasjoner, og vi går inn i prosjekter som har verdi innen sirkulærøkonomi og bærekraft, og som har samfunnsverdi. Nå er det digitalisering og det grønne skiftet som står øverst på agendaen, sier Dinah Laland som er regionsjef i Advansia.

Vokser stadig

Laland var med å bygge opp Stavangerkontoret fra bunnen av i 2018, og startet sammen med to andre kvinner. Nå er de flere på kontoret, også menn, og har innlemmet kontoret i Bergen og snart Kristiansand i region sørvest.

Fra Stavanger styrer Laland en rekke store prosjekter. Selskapet har rammeavtaler på prosjekt- og byggeledelse med Nye Veier, Bane Nor og Avinor. I tillegg jobber de på en rekke prosjekter, som Beyonder pilotfabrikk, Norske Skog Skogn, Elnett21, Forusparken 2020park, Dokken parallelloppdrag, Askøy-pakken og Bybanen i Bergen.

Innovative samferdsels-

prosjekter

- Vi jobber mye med teknisk infrastruktur og smartgrid løsninger. Tradisjonelt handler infrastrukturprosjekter å bygge konstrukturell infrastruktur som vei, tunnel og bro om stein, pukk, betong og stål. Men med det grønne skiftet må vi sette tilgjengelig og desentralisert kraft i fokus. I nær fremtid skal båter, biler og fly være elektriske og det krever enorme mengder strøm. Dagens strømnett er ikke designet eller bygget ut for elektrifiseringen som kommer, og vi må finne nye muligheter for å gjøre kraft og løsninger tilgjengelig for raskt å lade opp biler, busser, fly og båter.

- Vi flere spennende prosjekter med blant andre Beyonder som lager hurtigladende batterier (Li-ion og Ultracapasitatorer) basert på lokale råvarer, som blant annet sagspon og avfallsplast. Disse batteriene skal produseres for tungtrafikk, og vi ser frem til å bygge en pilotfabrikk for dem på Forus, sier Laland.

Ser fremover Advansia er et datterselskap i konsernet AFRY som har 17 000 ansatte fordelt på 100 land, noe som gir et enormt nettverk og tilgjengelig ressursoppl av ingeniørekspertise og industrikompetanse. Selskapet er det eldste konsulentfirmaet i Nord-Europa og ble opprettet i Sverige i 1895 som følge av en rekke ulykker som oppsto ved bruk av dampkjeler i industrien. Men den lange og stolte tradisjonen til tross, Advansia ser seg aldri tilbake. Historie har vi, det er framtid som må skapes. - Making Future er vårt motto, og visjonen for alt arbeidet vi gjør er Making leading solutions for generations to come, forteller Dinah Laland.

- Vi ønsker å vise igjen i regionen og ser frem til å bidra inn i VIA-klyngen og forhåpentligvis skape gode synergier med andre medlemmer.

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle