• Ellen Granlund

Banebrytende teknologi i Bjørnegårdstunnelen

Aventi, en spennende deltakerbedrift i NTSC, har i samarbeid med Choda Wireless utført en vellykket test av et bilposisjoneringssystem. Prosjektet setter Norge på kartet som en potensiell verdensleder innen anvendelsen av V2X-teknologi i veitunneller.


Forsøket ble gjennomført i Bjørnegårdstunnelen i Bærum kommune av teknologiselskapet Aventi, i samarbeid med selskapet Cohda Wireless. Formålet med forsøket var å demonstrere effekten av Cohda Wireless’ verdensledende bilposisjoneringsløsning, V2X-Locate, i den nybygde 2,2km lange tunnelen.


V2X-Locate ble utviklet av Cohda Wireless for å løse problemet med nøyaktig kjøretøyposisjonering, hvor GPS- systemer vanligvis ikke strekker til, for eksempel i urbane strøk med høye bygninger, undergrunns parkeringsanlegg og tunneler.


Ny teknologi: Aventi har, i samarbeid med Cohda Wireless, utført en vellykket test av et bilposisjoneringssystem. Dette legger føringer for smarte og innovative måter å tenke transport og infrastruktur på. Foto: Aventi

Fire av Cohda's Road-Side Units (RSUs) ble plassert med intervaller innvendig i tunnelen og en rekke tester viste at Cohda V2X-Locate-løsning kunne lokalisere kjøretøy som beveger seg gjennom tunnelen med høy grad av nøyaktighet.


Forsøket baner vei for innføringen av Cooperative Connected & Automated Mobility (CCAM) og Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS). Slike teknologitjenester kan utgjøre stor forskjell her til lands hvor tunneler er en viktig og kritisk del av norsk veinett.


- C-ITS er for tiden avhengig av godt GPS-mottak under åpen himmel, men denne testen viser at det fungerer også i tunneler. Dette var en ganske kort tunnel, velegnet som et bevis på konseptet. Men vi håper vi får muligheten til å implementere dette i de virkelig lange tunnelene, som E39 Rogfast som vil være 27 kilometer lang med komplekse utgangsramper og to rundkjøringer i midten, sier Bjørn Magne Elnes, systemingeniør hos Aventi. -I tillegg til å øke sikkerhet og kjøreegenskapene for brukerne, vil det også legge til rette for autonom pendling gjennom tunnelene, legger Elnes til.


-Statens vegvesen er en stor utvikler og leverandør av tjenester til samfunnet og motiverer til FoU og innovasjon i forbindelse med oppgavene vi utfører. Vi gjør dette sammen med andre bidragsytere til transportsektoren, slik som Aventi. Dette er en unik mulighet til å adoptere ny teknologi som videreutvikler infrastruktur og transportløsninger slik som ved den nye E16 fra Sandvika til Wøyen og Bjørnegårdtunnelen, forteller May Bente Hiim Sindre, prosjektleder ved Statens vegvesen.


Å kunne lokalisere kjøretøy med høy grad av nøyaktighet i en tunnel av vesentlig størrelse, uten å forstyrre andre radiosignal i tunnelen, lover bra for introduksjonen av autonome kjøretøy i fremtiden.

107 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle