• Ellen Granlund

Besøk hos Hagerbach Test Gallery

Oppdatert: 31. mai 2018

I Februar tok vi en tur til Tyskland og Hagerbach Test Gallery. Anlegget, som ble grunnlagt som en forsknings- og utviklingsfasilitet for tunnelkonstruksjon i 1970, er i dag verdensledende innen testing av nye teknologiske løsninger.

Tyskland: Hagerback Test Gallery gir inspirasjon for center-prosjektet som Norwegian Tunnel Safety Cluster initierer. Målet er å få til gode tverrfaglige løsninger, basert på kunnskapsutvikling og innovasjon. (Foto: Arild P. Søvik)

Formålet og kjerneaktivitetene for anlegget var hovedsaklig å teste teknologier innen drilling og eksplosiver. De senere år har fasilitetene imidlertid vært gjenstand for store komplekse konstruksjoner, installasjonsarbeid i tunnel, demonstasjon og presentasjon av forskningsarbeid, samt tester og verifikasjon av teknologier.


Testanlegget består av flere gallerier, huler, testområder, laboratorier og treningsområder. Det er involvert flere partnere i arbeidet, og enda flere selskaper og organisasjoner som anvender fasilitetene. Ved vårt besøk får vi førstehånds opplevelse av det samarbeidet som foregår mellom de ulike aktørene her i Hagerbach Test Gallery. Selskapene som er knyttet til testgalleriet viste oss hvordan forskning og utvikling i galleriet har sikret at deres produkter er optimalisert for utfordringer i tunneler. Denne innsikten i arbeidet som Hagerbach Test Gallery gjør, er svært verdifull læring for vårt eget center-prosjekt der vi har som mål å få til et liknende samarbeid i Norge med fokus på tunnelsikkerhet. Forhåpentligvis vil slike besøkelede til et nærmere samarbeid mellom land - og møter er allerede booket for 2018.


TEKST: Arild P. Søvik

82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle