• Karine Næss Frafjord

Bli med på ras- og skredsikringsseminar

Oppdatert: 28. sep. 2020


Etter utsatt arrangement i vår pga. Covid19, er det en stor glede for oss i VIA å få invitere til et heldigitalt seminar i ras- og skredsikring med workshop.


Programmet strekker seg over to dager, hvor dag to avsluttes med en workshop. Det anbefales å følge begge dagene, men ikke et krav for deltakelse.

TID: 21. og 28. oktober

Påmeldingsfrist: 20. oktober for begge dagene.
Norge er et land med mange rasutsatte veistrekninger. I Nasjonal Transportplan (NTP) og i Statsbudsjettet 2020 er det øremerket nær 1,1 milliarder kroner til rassikringstiltak.


I VIA har vi en rekke medlemsbedrifter som har utviklet teknologier og løsninger som kan tas i bruk for å sikre rasutsatte områder.

Roadcap AS har utviklet en mobil tunnelløsning og Snowvision bruker droner til å overvåke rasutsatte områder.


Samtidig er det et stort potensial for å utvikle nye innovative produkter og metoder på området. Hensikten med disse arrangementene er å bidra med økt innsikt og kompetanse som kan benyttes til å utvikle nye produkter og metoder for å sikre infrastruktur.


Samtidig ønsker vi å koble fagfolk, forskere, interessenter og samarbeidspartnere sammen for å kartlegge behovet for å starte et faglig forum innenfor ras- og skredsikring.

Les mer og meld deg på her


84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle