• karina

Digital tvilling av RyfastI samarbeid med Bouvet har vi utviklet en virtuell versjon av Ryfast-tunnelen for fullskala tunnelsimulering.


Verdens lengste undersjøiske tunnel er virkelig på hjemmebane for oss i Norwegian Tunnel Safety Cluster. Tunnelen som binder Rylket sammen med Stavanger er en sentral del av infrastrukturen i Rogaland. Da tunnelen sto ferdig i 2019 utfordret vi IT-selskapet Bouvet til å lage et VR-basert tunnellaboratorium av Ryfast slik at våre medlemmer kan forske, videreutvikle og simulere sine tjenester.

- Den virtuelle tunnelen gjør det mulig å drive opplæring og øvelser, uten å stanse ferdsel i tunnelen. Dette er et nyttig verktøy blant annet for kursing av yrkessjåfører eller ved beredskapsøvelser for brann og redning, sier klyngeleder Helen Roth. 

Realistisk opplevelse

Den virtuelle tunnelen gir et realistisk bilde av hvordan det er å stå i et tunnelløp når biler suser forbi i 90 kilometer i timen. Utstyrt med VR-briller får brukeren en opplevelse av hvordan det er å lokalisere brannslukkingsapparat for deretter å slukke en bil som står i fyr inne i en tunnel. 

- Prosessen med å utvikle prototypen av denne virtuelle tunnelen har gitt oss nyttig kunnskap om VR-teknologi, sier Roth. Vi ser tydelig potensialet i denne teknologi som kommer mer og mer i årene framover, legger hun til. 

40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle