• Ellen Granlund

Droneteknologi for framtidens beredskap

Astralution er et oppstartsselskap som har gjort seg bemerket for sine innovative teknologiske løsninger, deriblant droneteknologi til bruk i krisehåndtering, brann og redningsarbeid. På tre år har selskapet skutt fart.


Selskapets visjon er å implementere de mest nyskapende og spennende teknologiene til industrien for å forbedre arbeidsflyt, effektivitet og sikkerhet. De tar sikte på å etablere en posisjon som markedsledere innen ubemannet luftteknologi og visuelle kommunikasjonsløsninger. Særlig er droneteknologi et satsingsområde, og vil være aktuelt til bruk for brann- og redningspersonell i tunneler hvor mannskap ikke kan gå inn. «EX sone 1 drone», som er selskapets største RD-prosjekt, er verdens første system som trygt kan fly inn i et eksplosivt hydrokarbon miljø. I tillegg har de kjøpt en drone som kan fly uten satellittdekning, som representerer banebrytende fremskritt innen kriseberedskap, sikkerhetsarbeid og teknisk inspeksjon på avsidesliggende steder. Denne skal de nå i gang å teste ut i den nye demonstrasjonstunnelen til Norwegian Tunnel Safety Cluster i Ganddal, sammen med brannvesenet i Rogaland.


Først i verden: EX sone 1 er den første type drone i verden som kan fly inn i et eksplosivt hydrokarbon-miljø. Foto: Astralution/Dronera

Tidligere i 2018 ble Astralution tatt opp i en global akselerator, CrisisTech. Dette prosjektet tilbyr mentor-hjelp for oppstartsselskaper fra hele verden innen søk og redning, offentlig sikkerhet og krisehåndtering. Programmet er sponset av både Facebook og Google og mentorer kommer fra verdensledende selskaper som bla DJI og Airbus. I mai kom Astralution på INNOMAGs liste over de 25 mest innovative start-up selskapene i Norge i 2018. I tillegg er selskapet ett av 50 bedrifter som står bak en søknad for 911-GO, et program som fokuserer på smart community risk reduction. I Oktober er det pitch-konkurranse. - Går det veien får vi 500 millioner til «911 klyngen». Det vil selvfølgelig bety mye for oss om vi vinner konkurransen, men det som betyr noe for oss i denne fasen er bekreftelsen på at Brannvesenet i USA ønsker å kjøpe våre tjenester og produkter, sier Nina Bokn Solheim, CEO i Astralution.

Siden oppstarten i 2015 har Astralution, som er et lite selskap lokalisert på Forus utenfor Stavanger, arbeidet med å bygge globale nettverk og finne samarbeidspartnere innen blant annet droneteknologi. Solheim sier at deltakelsen i Norwegian Tunnel Safety Cluster har vært svært positivt for dem. - Som medlem har vi fått muligheten til å bygge nettverk med andre medlemmer, og jeg vil fremheve samarbeidet med Rogaland Brann og Redning IKS som særlig givende. Deres kunnskap og innspill på hvilken teknologi som vil være nyttig i deres daglige arbeid har vært veldig lærerikt for oss, men de burde hatt mer ressurser tilgjengelig slik at de raskere og i større grad tar i bruk den teknologien som medlemmene i klyngen har å tilby, sier Solheim.


Som kjent disponerer Rogaland Brann og Redning IKS og Norwegian Tunnel Safety Cluster en to-løps testhall ved SASIRO, hvor det ene løpet blir treningshall for brannmannskapet, og den andre skal innredes av klyngen, og brukes som demonstrasjonstunnel for klynge-bedrifter. Solheim gleder seg til å kunne ta i bruk hallen. - Vi ser virkelig frem til å få tilgang til test-tunellen, det vil bidra kraftig til vår teknologiutvikling og uttesting. Vi jobber også med et prosjekt som hvis vi blir valgt som samarbeidspartner, vil gjøre tunnelen til en meget attraktiv testhall for morgensdagens teknolog, avslutter Solheim.

177 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle