• benedicte304

Elektrokontrakt for Femern belt tunnelen

Oppdatert: feb. 3

Den første kontrakten for elektrotekniske installasjoner i den 18 kilometer lange undersjøiske tunnelen Femern Belt mellom Danmark og Tyskland er nå lyst ut. Fristen for prekvalifisering er 9. september 2021.


Dette er et stort tunnelprosjekt som VIA har fulgt spesielt, og høsten 2018 dro en rekke av klyngen sine medlemsbedrifter på studietur til Rødbyhavn i Danmark for å lære mer.

Femern Belt-tunnelen bygges som en nedsenket tunnel mellom Rødbyhavn på Lolland og den tyske øya Fehmarn.Tunnelen består av betongelementer som støpes på land og senkes ned seksjon for seksjon og monteres i 60 meter vid, 16 meter dyp og 18 kilometer lang renne på havbunnen.


Tunnelen bygges med fire løp – to for biltrafikk og to for tog. Når tunnelrøret er på plass, kan de tekniske installasjonene fullføres. Det er nå en av de elektrotekniske kontraktene som er lyst ut.


Mer informasjon om anbudskonkurransen finner du her!


43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle