EU-midler til dansk-norsk samarbeid

Oppdatert: 29. jan. 2018

Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk like før jul 250 000 kroner i støtte gjennom et transnasjonalt initiativ kalt Baltic Sea Region (BSR) Innovation Express til prosjektet «Subsea Tunnels».

EUROPEISK KLYNGEKONFERANSE: Kontakten mellom NTSC og danske InnoBYG ble opprettet under den europeiske klyngekonferansen BSR Innovation Express i Stuttgart høsten 2017. (FOTO: BSR Innovation Express)


«Subsea Tunnels» er et dansk-norsk klynge-til-klynge-prosjektet, som skal gjennomføres i samarbeid med den danske klyngen InnoBYG og Innovasjonsnettverket Femern Belt (IMF).


- Prosjektet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og målsetningen er å få synliggjort de markedsmuligheter som finnes internasjonalt i kjølvannet av de store tunnelutbyggingene, sier Helen Roth, klyngeleder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.


Nettverksbygging Norske aktører har opparbeidet seg god kompetanse på å bygge lange undersjøiske tunneler, og flere av klyngedeltakerne i Norwegian Tunnel Safety Cluster jobber i disse dager med Ryfast-prosjektet. I Danmark planlegges byggingen av Femern Sund Bælt, en 18 kilomter lang undersjøisk tunnel mellom Danmark og Tyskland.


- Femerntunnelen er et nytt megaprosjekt. Her skal det bygge tunnel både for vei og bane. Dermed blir «Subsea Tunnels» et lite, men svært spennende prosjekt. I tillegg til at vi får knyttet kontakt på tvers av landegrensene, vil vi også utforske mulighetene for å etablere nye forsknings- og utviklingsprosjekter med mål å søke EUs Horizon 2020-program, sier Roth.


Studieturer Prosjektet har 18 måneders varighet, og består av studieturer til relevante testfasiliteter i Danmark og Norge og flere workshoper. Alt i juni, i forbindelse med Norwegian Tunnel Safety Conference, kommer en dansk delegasjon til Norge og SASIRO. I september 2018 når ITS World Congress arrangeres i København, blir det gjenvisitt til Danmark.


Er du interessert i å vite mer eller ønsker å delta i prosjektaktiviteter kan du kontakte klyngeleder Helen Roth på e-post helen@tunnelcluster.no.

121 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle