• Karine Næss Frafjord

Føre var: Feel good-prosjekt fra InfoTiles

Nå kan syklister i Stavanger og flere andre kommuner få varsel om glatte veier igjennom løsningen Føre Var. Føre Var bruker en kombinasjon av Altibox sensornettverk og værprognoser som skal gi syklister sanntidsinformasjon om vei- og føreforhold.

I Stavanger settes det nå opp seks sensorer som skal måle temperaturen i bakken, og innbyggerne kan få føre situasjonen i sanntid via Føre Var løsningen til Altibox. Det er det stavangerbaserte selskapet InfoTiles som står bak teknologien.


- For InfoTiles er samarbeidet med Altibox/Lyse og flere kommuner, som Bodø og Stavanger, i å utvikle tjenesten Føre Var en ny viktig milepæl. Løsningen er «Powered By», noe som betyr at løsningen er bygget på vår egenutviklede Smartbyplattform. En bekreftelse på InfoTIles har et stort nedslagsfelt innenfor Urbantech området, sier daglig leder Johnny Alexander Gunneng.


Bra for innbyggerne, viktig for vedlikeholdet i kommunen Gunneng mener dette er en feel good smartbyløsning som bidrar til å løse hverdagsproblemer. - Føre Var kan brukes av miljøtekniske avdelinger i kommunene knyttet til vedlikeholdet av vei, gang og sykkelsti, samt av innbyggerne rundt omkring i Norge for å se hvordan sykkelforholdene er kvelden før de sykler til barnehagen for å levere ungene. Det synes vi er både viktig og bra, sier Gunneng. Johnny Alexander får støtte av smartbysjef Gunnar Crawford i Stavanger kommune. – Sensornettverket danner et svært godt grunnlag for tjenesteutvikling, innovasjon og næringsutvikling. Ved å bruke sensornettverket kan vi automatisere prosesser, det er enkelt å vedlikeholde og vi gir samtidig nyttig informasjon til innbyggerne, sier Crawford.


Prisvinnende løsning

Altibox samarbeider med InfoTiles for å effektivisere driften ved å kombinere gamle systemer og åpne data med moderne IoT sensorer.

- Målet for vår samskaping er å bidra til bedre og mer bærekraftige byer, sier Johnny Alexander Gunneng.

InfoTiles er et ungt selskap med en misjon om å skape smartere og mer bærekraftige byer ved å utnytte data. InfoTiles består av en blanding av tidligere ledelseskonsulenter og ingeniører med erfaring innen vann og avløp.

InfoTiles leverer en prisvinnende løsning som streamer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer, som muliggjør sanntidsanalyse og modellering.

Årets smartbyløsning

Måten InfoTiles har utviklet løsningen gjør at den brukes på tvers av avdelingene kommunene. Alt fra miljøteknikk knyttet til vann relaterte utfordringer som overvann, overløp, lekasjedeteksjon, vannkvalitet og flom, til luftkvalitetsmålinger og klimadashboard hos beredskapsavdelingen.

InfoTiles har i 2020 virkelig skutt fart og blant annet vunnet årets smartbyløsning i regi av dataforeningen og blitt kåret til året innovasjonspartner av Microsoft for deres samarbeid med Lillestrøm kommune.

66 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle