• Karine Næss Frafjord

FIRE-prosjektet er i gang!

Hvordan kan bedrifter bruke data- og satellittbilder fra observasjoner gjort av jorden? Sist uke startet arbeidet med å se på hvordan satellittbilder kan observere veiprosjekter og andre prosjekter innen infrastruktur.

En fokusgruppe bestående av over internasjonale 20 eksperter samlet seg til den første workshopen digitalt sist uke.

Målet ved arbeidsøkten er å identifisere og diskutere behov og trender i infrastruktursektoren. Og videre hvordan jordobservasjon fra satellitter kan bidra til å identifisere nye muligheter.


VIA har fått i oppgave å lede arbeidet med sektor for infrastruktur i prosjektet.


Stort EU-prosjekt

Prosjektet er ledet av the European Association for Remote Sensing Companies (EARSC). Det ble startet etter forespørsel fra EU kommisjonen til å kartlegge og utvikle et strategisk veikart for jordobservasjonssektoren.


- Målet er å nå ut til personene bak nøkkelsektoren innen de seks områdene, jordbruk, infrastruktur, marin, råmaterialer, energi, og urbane rom for å kunne identifisere utfordringer og etterspørsel innen den gitte sektoren. Vi føler oss beæret over å ha blitt spurt om å være sektorlead for infrastruktur-delen, og håper det vil kunne bidra til økt forståelse av nytteverdien for bedriftene ved bruk av jordobservasjon, sier Kine Norland som er prosjektleder for internasjonalisering og marked i VIA.


Gevinster for infrastruktursektoren

VIA ser spennende muligheter for medlemsbedriftene i dette innovative prosjektet. Satellittbilder av jorden kan brukes i prosjekter innen infrastruktur som for eksempel i utbyggingen av bro og vei. Det vil kunne være både kostnadsbesparende og tidsbesparende, i tillegg til at en muligens kan finne potensielle feil som kan bidra til sikker utbygging.


- Dette er et viktig prosjekt for VIA for å knytte gode relasjoner inn mot EU, i tillegg til at det styrker vår egen samt våre medlemsbedrifters kunnskap innenfor et område som er i stadig utvikling og i søkelys. Det kan ha enorme konsekvenser om bildene blir brukt korrekt, både med tanke på innovasjon, omstilling, automatisering, og økonomisk besparende, sier Norland.


3-årig prosjekt

Fokusgruppen skal nå jobbe videre, og presentere en konklusjon i 2023.

26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle