• karina

Foamrox får 8 millioner til tunnelprodukt


Familiebedriften Foamrox har fått 8 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong i tunnelhvelvinger.


For kort tid skrev vi om at klyngemedlemmet vårt Foamrox søkte støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle miljøvennlig teknologi for tunnelhvelvinger. Nå har bedriften fått gjennomslag på søknaden:


- Komiteen i Innovasjon Norge stilte seg enstemmig bak vår søknad om støtte. Det er utrolig bra at vi nå kan ta enda et steg mot realiseringen av våre hovedmål. Vi skal fortsette å ha et høyt tempo og jobbe videre med løsninger som både byggherrer og entreprenører kan ha stor nytte av, sier Glenn Jakobsen, daglig leder i Foamrox.


De neste to årene skal brukes på å utvikle et godkjent produkt for tunnelhvelvinger, som ifølge Innovasjon Norge har en rekke fordeler sammenliknet med dagens løsning for betong og PE-skum.

- Det vil ha flere nye dimensjoner, blant annet innen miljø, logistikk og HMS, sier Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norge i Agder, som legger til at markedspotensialet for produktet er stort. - Det er gode grunner for at dette kan bli et produkt på internasjonalt nivå, sier Hovstad.


Prosjektet vil ha en kostnadsramme på 18,3 millioner kroner. Norconsult, Sintef, Niras Norge, PPM Robotics bistår med kompetanse inn i prosjektet.


Fokus på klima og miljø

Foamrox entret tunnelmarkedet i 2016 og har så langt levert til totalt 18 prosjekter i Norge. Tradisjonelt leverer de spesialelementer som nødkiosker, brannsperrer, rammer for nødskap, trekkekummer og andre tunnelprodukter, men Jakobsen sier at bedriften lenge har hatt planer om å utvikle et produkt som kan erstatte PE-skum og betong til utforming av selve tunnelhvelvingen.


- Vårt overordnede mål har hele tiden vært å videreutvikle dette konseptet slik at det kan bli godkjent som tunnelhvelving, sier Jakobsen, som legger til at bedriften jobber for å levere konstruksjoner og løsninger til tunnel med lengre levetid, lavere klimagassutslipp og mer vei for pengene.


Sørlandsbedriften som har ambisjoner om å tredoble omsetningen i 2020, flytter før sommeren produksjonslokalene fra Arendal til ny fabrikken på Froland.

55 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle