"Gründere i vekst" har vært en døråpner


OPPSTART: Stig Finnesand presenterer Smart City Innovation Cluster under kick-off-samlingen for bedriftene og mentorene i vekstprogrammet "Gründere i vekst". (Foto: Johnny Gunneng, Infotiles)

De faglige samlinger har hatt stor nytteverdi og høy kvalitet sier bedriftene som har deltatt på vårens vekstprogram «Gründere i vekst». Viktigst av alt så har de knyttet nye kontakter og igangsatt nye prosjekter som følge av programmet.


- Vi er veldig godt fornøyd med programmet – både med valg av «krevende» kunde og mentor. De har bidratt med både relevant erfaring og kunnskap, samt at de har vært engasjert i det vi driver med og de har delt av sitt nettverk, sier Anne-Lise Heggland, CEO og CoFunder av Podbike AS.


Mye læring Det fire måneder lange vekstprogrammet «Gründere i vekst» er et samarbeid mellom Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster.


- Programmet bygger på metodikk utviklet av de Sørlandsbaserte klyngene GCE Node og NCE Eyde, men er spesielt tilpasset vekstbedriftene i tunnel- og smartbyklyngen, forteller prosjektleder Atle Riskedal i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Rekrutteringen av bedriftene til programmet startet høsten 2018 og av de som meldte sin interesse ble fem bedrifter valgt ut til å bli med og teste ut piloten. Bedriftene Roadcap, Infotiles, PodBike, NorthQ Safety og Maptrends har deretter hatt fire fellessamlinger og også faste møter med mentor og «krevende» kunde utover våren 2019.


- Selskapene som har deltatt i Gründer i vekst har veldig varierende profiler. Dette har gitt oss en forståelse og respekt for hvor, ikke minst hvilken, løype de forskjellige selskapene er i. Selv om man sier at like barn leker best, så kan man si at det er av forskjellige barn man lærer mest, sier Johnny Gunneng, founding partner i Infotiles AS.


For Infotiles har «Gründere i vekst» vært en viktig døråpner inn i nye markeder, og Gunneng forteller at bedriften har fått nye konkrete prosjekter knytet både til subsea og tunnelmarkedet som følge om deltakelsen. Den samme opplevelsen har Hilde Svendsen, Key Account Manager i NorthQ Safety.


- Vi er takknemlige for muligheten og tar med oss erfaringen som «Gründere i vekst»-programmet har gitt oss. Der en dør lukkes, åpnes en annen sier hun.


Gründere i vekst 2.0 Selv om alle deltakerne har hatt utbytte av programmet har de også vært tydelige i sine tilbakemeldinger på hva som kan forbedres. Blant annet har de spilt inn at det bør utvikles et fastere ramme rundt forberedelser og gjennomføring av møtene, noe som ville ha bidratt til at bedriftene hadde fått et enda bedre utbytte av programmet.


- Evalueringene og tilbakemeldingene fra de deltakende bedriftene har vært svært nyttige, og disse tar vi med oss i det videre arbeidet. Vi er alt i gang med å gjøre nødvendige justeringer og tilpasninger basert på tilbakemeldingene vi har fått, og tar sikte på å igangsette «Gründere i vekst 2.0» i januar 2020, sier Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.


Det vil bli sendt ut mer informasjon om neste runde i vekstprogrammet litt utpå høsten, når rekrutteringen av nye deltakere starter opp.

159 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle