Håndbok N601 erstattes av standard

Oppdatert: 7. nov. 2019

Gjennom forprosjektet "Standardtunnelen" har Norwegian Tunnel Safety Cluster vært en pådriver for økt bruk av funksjonsbaserte standarder i tunnelprosjekter. Nå er standardiseringsarbeidet igangsatt.

Det er fortsatt plass til flere medlemmer i komiteen NK 300. Foto: Arild Kjærnli, NEK

Klyngen har etablert et samarbeider med Standard Norge og Norsk Elektronisk Komité (NEK) på feltet standardisering. Sammen har de tre organisasjonene vært i møte hos Vegdirektoratet, og det har også vært arrangert felles tema- og frokostmøter for å rette søkelyset mot behovet for standardisering i tunnel.


Tidligere i år inngikk NEK en samarbeidsavtale med Statens vegvesen. Avtalen skal i første omgang resultere i ny standard for el- og e-kom i veganlegg. Standarden vil erstatte det tekniske og materielle innholdet i Statens vegvesen sin håndbok N601 Elektriske Anlegg.


- Rekrutteringen av medlemmer til komiteen har gått over all forventning. Når vi møttes for første gang talte komiteen alt 25 medlemmer fra et bredt spekter av bransjer. Dette har sikret oss en bred forankring av arbeidet, men det er fortsatt plass til flere medlemmer i komiteen, sier Gunnar Gjesdal, fagsjef for transport i NEK.


Det er Jørn Holtan fra Statens vegvesen som leder komiteen fram til en ferdig standard foreligger. Holtan har lang og bred erfaring fra ulike roller innenfor elektroteknikk og leder nå elektroseksjonen i Vegdirektoratet.


- Det blir spennende å følge dette arbeidet framover. Målet må være at det på sikt også igangsettes standardiseringsarbeid på flere av de andre tunnelhåndbøkene, sier Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.


Er du interessert i å delta i komiteen NK 300 kan du lese mer om komitéarbeidet og melde deg på via NEK sin hjemmeside. Mer informasjon finner du her!

125 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle