EU-midler til prosjektet SafeInTunnels

Oppdatert: 7. nov. 2019


Konsortiet bak prosjektet SAFEINTUNNELS hadde sitt første transnasjonale møte i Østerrike i September.

Rogaland brann og redning IKS har sammen med europeiske partnere fått EU-finansiering til det treårige prosjektet SafeInTunnels.


Prosjektet har som målsetting å overføre, utvikle og implementere yrkesrettede opplæringsmoduler for brannkonstabler, førere og instruktører relatert til sikkerhet i vei- og jernbanetunneler. I løpet av de kommende tre årene skal prosjektet formulere og anbefale europeiske retningslinjer innenfor dette området.


Det strategiske partnerskapet består av fire aktører: Den statlige brannvernskole i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPrin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) og Rogaland brann og redning IKS. Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) har vært en aktiv bidragsyter i søknadsprosessen, og er sammen med det østeriske-italienske fyrtårnprosjektet «Galleria di Base del Brennero (BBT)» assosiert prosjektpartner.


Målet er tryggere tunneler på hele kontinentet

- Hovedformålet med SafeInTunnels er å redde folks liv. Vi skal utvikle det første felles treningsopplegget som kan tas i bruk i hele Europa, sier Gerhard Schöpf, leder for yrkesfaglig utdanning ved den statlige brannvernskole i Tirol.


Tunneler er et av de mest komplekse bygg innen konstruksjon og vedlikehold. Men slik det er i dag finnes det ingen utdanningsnormer eller europeiske standarder for å trene og utdanne brannkonstabler og/eller tekniske virksomheter innen emnet. Utveksling av erfaring og kompetanse bør være obligatorisk, men er i dag i beste fall ustrukturert og etter forespørsel.


- Det europeiske konseptet SafeInTunnels skal være enkelt å implementere i eksisterende undervisningskonsepter, mener visedirektør for redningstjenesten i Reutlingen Adrian Röhrle.


Daglig leder i NTSC Helen Roth understreker viktigheten av å se prosjektet i det store bildet.


- Å reise gjennom hele Europa, fra Tromsø til Roma, skal være avslappende og trygt uavhengig hvor på veien du er. Klyngen mener dette prosjektet kan bidra til tryggere tunneler og færre ulykker, og derfor er dette prosjektet så viktig for alle som bruker vei og jernbane, for brann- og redningstjenestene og for regulerende myndigheter i de enkelte land, sier hun.


I løpet av de neste tre årene vil modulene for opplæring bli utviklet av de fire prosjektpartnerne og testet i praksis for egnethet. Alle treningsopplegg skal oversettes til engelsk, tysk, italiensk og norsk.


Prosjektet SAFEINTUNNELS er finansiert av EU kommisjonen under Erasmus+ programmet, og er en del av den såkalte «nøkkelaksjon 2».


131 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle