Igangsetter to nye innovasjonsprosjekt


To nye samarbeidsprosjekt fra medlemmene i Norwegian Tunnel Safety Cluster har passert gjennom nåløyet til Innovasjon Norge og får midler fra Innovasjonsrammen. InfoTiles AS og Foamrox AS er prosjektledere for innovasjonsprosjektene.


Det var i vinter at Innovasjon Norge lyste ut midler til samarbeidsprosjekter i støtteordningen «Innovasjonsrammen». Pengene er øremerket klyngebedrifter og skal stimulere til at disse går sammen og utvikler nye innovasjoner.


- Støtten er avgjørende

InfoTiles AS samarbeider med Roxel Infra AS og Geograf om å strømme sanntids data fra sensorer og SCADA til 3D modell. På sikt vil man få en 4D modell (3D over tid) som følger tunnelen fra første arkitekturtegning, til konstruksjon, ferdigstillelse, drift, nødsituasjon og eventuelt utfasing. Til dette har de fått kr 300 000 fra Innovasjonsrammen.


Johnny Alexander Gunneng, Co funder i InfoTiles AS, mener midlene fra Innovasjonsrammen har stor verdi.


- For InfoTiles er midlene fra Innovasjonsrammen en viktig katalysator for realisering av «Strømmende sanntids data fra sensorer og SCADA til 3D modell i felt». Midlene gjør at man sammen med andre klyngemedlemmer får utviklet banebrytende løsninger, før de blir kravspesifisert i anbudsprosesser. Man får vesentlig kortet ned innovasjonsprosessen, og vi, partnere og kunder går raskere fra pilot til fullskala, sier han.


Også for Foamrox AS, som har fått kr 225 000 til å gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Norconsult, har midlene fra Innovasjonsrammen vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.


- Det var svært viktig for oss å få støttemidlene fra Innovasjonsrammen for realisering av dette prosjektet, sier Rolf Jakobsen, produktutvikler og styreleder i Foamrox AS.


God uttelling

Det var i vinter at Innovasjon Norge lyste ut midler til samarbeidsprosjekter i støtteordningen «Innovasjonsrammen». Pengene er øremerket klyngebedrifter og skal stimulere til at disse går sammen og utvikler nye innovasjoner.


I år kom det inn totalt 84 prosjektsøknader fra klyngene som er med i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. Til sammen ble det delt ut kr 10 millioner til 47 innovasjonsprosjekter i hele landet.- Med tanke på den knallharde konkurransen må vi si oss godt fornøyd med å få innvilget to av fire søknader. Det har også vert en positiv kvalitetsheving på prosjektsøknadene vi som klynge har sendt inn sammenlignet med tidligere år, og det er svært gledelig, sier Helen Roth, daglig leder i NTSC.

122 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle