• Ellen Granlund

Internasjonale muligheter innen rekkevidde

Det norske selskapet Dignio har med sin utvikling av medisinsk avstandsoppfølging nylig inngått en avtale med Kina og et nybygget sykehus i Shanghai, en kontrakt til en verdi av 400 millioner kroner. Det er ingen grunn til at ikke det norske tunnelmarkedet også kan se seg rundt etter internasjonale kontrakter.


– Dette er et flott eksempel på at det er store muligheter for mindre norske bedrifter i utlandet, sier Helen Roth, Daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster. Slike avtaler har stor betydning for andre bransjer, og setter også Norge på kartet internasjonalt. Å satse og tenke nytt, både når det gjelder teknologi og geografi kan vise seg å være lønnsomt. – Det er hyllevaren vår de kjøper, men de har selvsagt noen egne ønsker. Vi har inngått en rammeavtale på fem år til en verdi av 400 millioner kroner. Det gjør oss også økonomisk i stand til å utvikle nye ting spesielt for dem, sier Lars Christian Dahle, CEO i Dignio. Etter å ha jobbet seg inn mot det kinesiske helsemarkedet i mer enn tre år, er det intet mindre enn et gjennombrudd, ikke bare for Dignio, men for norsk industri generelt, at selskapet nå får signerer en slik kontrakt.

En lang forretningsreise

Kina er ikke bare langt unna i tid og kultur, men det har tatt Dignio mange omveier å komme til en reell avtale. - Kineserne er imøtekommende, viser stor gjestfrihet og vil gjerne lære. Reiser du dit får du gjerne til møter, men problemet er å få kontrakt. Vi har måttet prøve ulike innfallsvinkler, også fordi vi ikke har hatt penger å bruke. Da handler alt om å finne den eller de rette personene med et nettverk som kan hjelpe oss inn i markedet. Vår story startet med en vietnam-kineser som lovet å fikse alt i løpet av to måneder. Det klarte han jo ikke. Og så har vi prøvd både to, tre og fire nye kontakter uten videre hell, forklarer Dahle. Gjennombruddet kom ikke før Lars Christian traff Huijia, en farmasøyt som jobber som tolk og oversetter i Norge. Han traff henne da hun var tolk for en kinesisk delegasjon på norgesbesøk.

– Det er stor forskjell på dem som sier at de har et stort nettverk og de som viser det i praksis. Vi har vært heldige og har kommet i kontakt med viktige beslutningstakere, og under en tur til Kina i juni i år kom vi i kontakt med sykehuset St. Mount, sier Dahle. I dag er det to personer i Norge og to i Kina som utgjør «Dignio-Kina kontakten», men det også vist seg å være nok til å gi vesle Dignio fra Norge kontakt med nøkkelpersoner i helsevesenet i Kina.


Historien fra Dignio viser hva et stort og riktig nettverk har å si, og det viser hva stå-på-vilje og noen heldige sammentreff kan føre fram til. – Våre egne tunnelprosjekter her hjemme er store og verdifulle utstillingsvindu for andre deler av verden, men det kan være verdt å huske på at man selv også kan vinne mye på å være aktiv og framoverlent ovenfor det internasjonale markedet, sier Helen Roth. Her er nettverk en nøkkelfaktor. Norwegian Tunnel Safety Cluster jobber aktivt med å profilere klyngen og klyngens medlemmer på de internasjonale arenaer. – Ingenting er bedre enn at vi sammen med aktive og engasjerte deltakere i fellesskap viser fram hva det norske markedet har å tilby, avslutter Roth.

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle