Invitasjon til workshop om hydrogentransport i tunnel

Mandag 5. og tirsdag 6. oktober inviterer EU-prosjektet HyTunnel-CS redningsmannskap og andre interessenter til workshop der temaet blir hydrogentransport i tunneler.

VIA - Vital infrastruktur arena er sammen med Universitetet i Sørøst-Norge med i et pågående Horizon 2020 prosjekt, HyTunnel-CS med et budsjett på 2,5 millioner Euro.


I prosjektet forskes det på sikkerhet knyttet til hydrogendrevne kjøretøy og transport gjennom tunneler og trange rom.


Workshop Prosjektet er nå halvveis. Mye av forskningen begynner å falle på plass og denne kunnskapen skal deles. Mandag 5. og tirsdag 6. oktober inviterer dermed partnerne i prosjektet redningsmannskap og andre interessenter fra hele Europa til workshop.


Hensikten med workshopen er å få deltakerne til å spille inn utfordringer og scenarioer til prosjektet. Den internasjonale workshopen vil ta for seg analyse av gjeldende prosedyrer for brannvesen for hendelser med hydrogen i underjordiske systemer.

Workshopen er digital og deltakelsen er gratis. Du finner mer informasjon om workshopen og melder deg på her!


Forskning på hydrogen

Den overordnede målsettingen til HyTunnel-CS er å legge til rette for at hydrogenkjøretøy kommer inn i underjordiske trafikksystemer på lik linje med transport som benytter fossilt drivstoff.


Prosjektet har ulike arbeidspakker bestående av tverrfaglig og tverrsektoriell forskning utført av et konsortium fra Storbritannia, Tyskland, Hellas, Danmark, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits og Norge. Konsortiet består av akademia, beredskapstjenester, forskning og standardiseringsorganisasjoner, som har lang erfaring fra arbeid med hydrogensikkerhet og sikkerhet i tuneller og trange rom.

HyTunnel-CS skal øke effektiviteten i allerede installert sikkerhetsutstyr og systemer for å spare kostnader i underjordiske systemer og skal gi passende anbefalinger som kan implementeres.62 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle