Kapasitetsløft tunnelsikkerhet videreføres til 2024

9. desember 2020 meddelte Norges forskningsråd (NFR) at prosjektet Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) får videreføring til fase 2. VIA er partner i prosjektet som dermed vil pågå ut mars 2024.


De først tre årene av prosjektperioden i KATS har gått med på å igangsette doktorgradstudier og andre aktiviteter med mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget i tunnelnæringen og utvikle en felles systemforståelse for krav til å operere i denne næringen.


Gleden var derfor stor da Norges forskningsråd den 9. desember meddelte at KATS-prosjektet får videreføring og full bevilgning til å gjennomføre fase 2. Dette innebærer at prosjektet vil bli forlenget til ut mars 2024.


- Nå ser vi fram til det videre arbeidet med å bygge forskningsbasert kompetanse som gjør næringslivet i stand til å levere verdiskapende løsninger for tunnelsikkerhet, sier prosjektleder Henrik Bjelland.


De neste tre årene skal partnerne i KATS bygge videre på grunnlaget som er opparbeidet i første prosjektperiode, styrke kapasiteten for å foredle nye ideer, samt utvikle felles aktiviteter med partnerne i tunnelsikkerhetsnæringen gjennom FoU- og industriprosjekter.


Les mer om Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet her!

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle