• Karine Næss Frafjord

Klyngen har fått 1 million kroner ekstra i prosjektmidler


VIA har fått 1 million kroner i ekstra prosjektmidler fra Innovasjon Norge. Midlene vi har fått er en del av vårens krisepakker der Stortinget besluttet å tildele de norske næringsklyngene 50 millioner kroner ekstra i år.

Tilskuddet klyngen har mottatt skal gå til to ulike aktiviteter: Innovasjonsrådgivning og en forstudie knyttet til videre utvikling av Demotunnelen i Ganddal.

Husk at vi i klyngeteamet er til for dere medlemmer. Vi tilbyr råd og hjelp til dere som utvikler innovasjonsprosjekter og skriver søknader til Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og EU.

Vi kan også hjelpe i forbindelse med kapitalinnhenting, og vi har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk hvor vi kan søke etter relevante samarbeidspartnere.

Ingen spørsmål er for store, ingen for små. Kontaktinformasjon til alle i teamet finner du her!

Er du nysgjerrig på hva som skjer ute i Demotunnelen i Ganddal? Ta da direkte kontakt med prosjektleder Odd Løyning.

62 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle